(x)
 1. Értekezések*

  Leibniz , Dr. Bauer Simon , Dr. Vida Sándor , Alexander Bernát , Bánóczi József - Franklin-Társulat - 1907 - ...tovább ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 2. Jogtörténeti értekezések : Magyarok az amerikai Legfelsőbb Bíróság előtt*

  Gönczi Katalin (jogi doktor) - Zlinszky János (jogász) (1928-) (szerk. ) - Budapest,Osiris,2000 - ISBN: 9633799287* - 01340026* Jogtörténeti értekezések -Jogtörténet 23. - Jog ... értekezések sorozatban megjelent könyvében. Bevezetésként felidézi ... KELLO.HU 1062 Ft - Tárolt lap
 3. Jogtörténeti értekezések : Államforma és államfői jogkör Magyarországon, 1944-1949*

  Föglein Gizella (történész) (1954-) - Budapest,Osiris,2001 - ISBN: 963389168X* - 01340026* Jogtörténeti értekezések -Bibliotheca iuridica. 8. - Magyarország - Történelem 1944-1949 ... a mostani, Jogtörténeti értekezések sorozatban megjelent kiadvány. A szerző ... KELLO.HU 1350 Ft - Tárolt lap
 4. Jogtörténeti értekezések : Csemegi Károly*

  Hajnal Hugó (jogász, ügyvéd) (1888-1944) - Budapest,Gondolat Kiadói Kör,2003 - ISBN: 9639500836* - 01340026* Jogtörténeti értekezések 29. - Csemegi Károly KELLO.HU 1080 Ft - Tárolt lap
 5. Nyelvtudományi értekezések : A módosítószók funkciói*

  Kugler Nóra - Budapest,Akad. K.,2003 - ISBN: 9630579049* - 00782866* Nyelvtudományi értekezések 152. - Magyar nyelv - Módosítószók KELLO.HU 1188 Ft - Tárolt lap
 6. Nyelvtudományi értekezések : Szöveg, szövegtípus, jelentés: a mondás mint szövegtípus*

  Kocsány Piroska (1941-) - Budapest,Akad. K.,2002 - ISBN: 9630578840* - 00782866* Nyelvtudományi értekezések 151. - Nyelvészet, általános ... A hagyományos grammatika számára a legnagyobb, még nyelvészeti eszközökkel vizsgálható egység a mondat volt. Csak a mondatokon túli, azoknál ... KELLO.HU - Tárolt lap
 7. Jogász szövetségi értekezések (Kézirat gyanánt)*

  Dr. Nagy László , Dr. Csernok Gyula , Katonáné Dr. Soltész Márta - Magyar Jogász Szövetség - 1986 - Jogtudomány , Igazságszolgáltatás , Jogtudomány , Tanulmányok, értekezések, tankönyvek , Jogtudomány , Jogi ismeretek , Családjog , Jogtudomány , Kriminalisztika , Egyéb ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 8. Nyelvtudományi értekezések : A halmozás alakzata (a halmozás fogalmának, típusainak és funkcióinak vizsgálata (Krúdy Gyula Szindbád ifjúsága című kötete alapján))*

  Pethő József (1960-) - Budapest,Akad. K.,2004 - ISBN: 9630581515* - 00782866* Nyelvtudományi értekezések 154. - stilisztika ... A halmozás már az ókori retorikában is ismert alakzat volt. Pethő József a jelenség stilisztikai funkcióját írja le több tudományág, a funkc ... KELLO.HU 1418 Ft - Tárolt lap
 9. Jogtörténeti értekezések : A tökéletesebb unió: az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya*

  Képes György - Budapest,Gondolat Kiadói Kör,2003 - ISBN: 9639500844* - 01340026* Jogtörténeti értekezések - Alkotmány - Amerikai Egyesült Államok KELLO.HU 1332 Ft - Tárolt lap
 10. Nyelvtudományi értekezések : Az angol vonatkozású elemek újabb etimológiai szótárainkban*

  Zsilinszky Éva - Budapest,Akad. K.,2003 - ISBN: 9630579138* - 00782866* Nyelvtudományi értekezések 153. - Magyar nyelv - Jövevényszavak, angol KELLO.HU 660 Ft - Tárolt lap