(x)
 1. A Mi Urunk Jézus Krisztusnak új testamentuma*

  Brit és Külföldi Bibliatársulat - 1930 - Vallás , Bibliák ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 2. Ismered a Bibliát? ([a keresztyénség könyvének bemutatása])*

  Graves, Sue - Nagy Lídia (ford.) -Magyar Bibliatársulat (közread.) - Budapest,M. Bibliatárs.,2008 - ISBN: 9789633009598* bibliakutatás ... , annak könyveit a protestáns bibliakánon sorrendje szerint bemutatva ... KELLO.HU 1650 Ft - Tárolt lap
 3. Az Ószövetség teológiája (tanúságtétel, vita, pártfogás)*

  Brueggemann, Walter (1933-) - Tunyogi Lehel (ford.) - Kolozsvár,Exit,2012 - ISBN: 9786069323021* bibliakutatás ... bibliakutató alapvetően nem tesz különbséget Izrael Istenről szóló és Isten ... KELLO.HU 5654 Ft - Tárolt lap
 4. Biblia Hungarica Philologica (magyarországi bibliák a filológiai tudományokban)*

  Heltai János (1950-) (szerk.) -Országos Széchényi Könyvtár (Budapest) (rend.) -Magyar Bibliatársulat (rend.) -Egyházi Könyvtárak Egyesülése (rend.) -Országos Széchényi Könyvtár (Budapest) (közread.) -Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Irodalomtudomány i Intézet (közread.) -Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület. Régi Nyomtatványok Tagozat (közread.) - [Budapest],Argumentum,cop. 2009 - ISBN: 9789634465508* - 17899605* A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 3. - bibliakutatás ... hordozható bibliákig, akárcsak a Bibliának a szlovák vagy a román nemzeti ... KELLO.HU 2160 Ft - Tárolt lap
 5. A kilenc parancsolat (a bűn és bűnhődés rejtett mintázatának feltárása a héber Bibliában)*

  Freedman, David Noel (bibliakutató) (1922-) - Takács Zoltán (ford. ) - [Debrecen],Gold Book,[2003] - ISBN: 9639437379* Biblia - Magyarázat KELLO.HU 1782 Ft - Tárolt lap
 6. Lukács evangéliuma*

  Kocsis Imre (1957-) - Rózsa Huba (1939-) (szerk.) - Budapest,Szt. István Társ.,2007 - ISBN: 9789633619025* - 17884195* Szent István bibliakommentárok 2. - evangélium ... Vaskos és alapos írásmagyarázatot nyújt át olvasóinak a Szent István Társulat bibliakommentárokat megjelentető sorozatában. A bibliakutatók ... KELLO.HU 1950 Ft - Tárolt lap
 7. Máté evangéliuma*

  Jakubinyi György (1946-) - Rózsa Huba (1939-) (szerk.) - Budapest,Szt. István Társ.,2007 - ISBN: 9789633619124* - 17884195* Szent István bibliakommentárok 3. - evangélium ... István Bibliakommentárok című sorozat elindításához, amelynek jelen tagja ... KELLO.HU 1350 Ft - Tárolt lap
 8. A Biblia világa (történelmi és kulturális utazás bibliai tájakon)*

  Beitzel, Barry J. (szerk.) -Antóni Csaba (ford.) - [Budapest],Kossuth,cop. 2007 - ISBN: 9789630955171* bibliakutatás ... A címéhez méltó, küllemében impozáns, és igen igényesen megformált kötettel bővül a Bibliához kapcsolódó szak- és ismeretterjesztő irodalom ... KELLO.HU 14310 Ft - Tárolt lap
 9. Armageddon, olaj és terror (mit mond a Biblia Amerika jövőjéről, a Közel-Keletről és a nyugati civilizáció bukásáról?)*

  Walvoord, John F. - Hitchcock, Mark (közrem.) -Morvay Péter (ford.) - Budapest,Új Spirit Kv.,2008 - ISBN: 9789639617155* bibliakutatás ... A Jelenések könyvében jónéhány emblematikussá vált profetikus eseményt, szimbólumot találunk (mint pl. a 666-os szám, a nagy veres sárkány v ... KELLO.HU 1118 Ft - Tárolt lap
 10. Ércnél maradandóbb (a Vizsolyi Biblia vizsolyi példányának hasonmása)*

  Monok István (1956-) (szerk.) -Nyerges Judit (szerk.) -Magtár Művészeti Alapítvány (közread.) - Budapest,Magtár Műv. Alapítvány,2006 - ISBN: 9630615975* , 9789630615976* bibliakutatás ... A kötet egy most induló tematikus sorozat első darabja, amely a magyar kultúra egy-egy híres kincsét szeretné hozzáférhetővé tenni. A jelen ... KELLO.HU 4493 Ft - Tárolt lap
 11. 50 bizonyíték a Biblia mellett (Ószövetség)*

  Apológia Kutatóközpont (Budapest) (közread.) - Budapest,Harmat,cop. 2011 - bibliakutatás ... A színes fotókkal illusztrált leporelló az Ószövetség iratainak hitelességét alátámasztó régészeti felfedezéseket mutatja be könnyen áttekin ... KELLO.HU 254 Ft - Tárolt lap