(x)
 1. Biblia (Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése)*

  Magyar Bibliatársulat. Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottság (ford.) - Budapest,Kálvin,2012 - ISBN: 9789633009130* Biblia ... . A Magyar Bibliatanács Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító ... A Kálvin Kiadó a Vizsolyi Biblia (1590) megjelenésének négyszázadik ... KELLO.HU 3150 Ft - Tárolt lap
 2. Biblia (Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése)*

  Magyar Bibliatársulat. Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottság (ford.) - Budapest,Kálvin,2005 - ISBN: 9633009561* Biblia ... Károli Gáspár teljes bibliafordítását közepes formátumban, családi kivitelben adja közre a Magyar Bibliatársulat. A hibákat is tartalmazó ... KELLO.HU 2610 Ft - Tárolt lap
 3. Biblia (Istennek az Újszövetségben adott kijelentése)*

  Magyar Bibliatársulat. Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottság (ford.) - Budapest,Kálvin,2005 - ISBN: 9635580401* Biblia ... A Magyar Bibliatársulat megbízásából a Kálvin Kiadó által ... ) Biblia 1990-ben, a Vizsolyi Biblia 400. évfordulójára elkészült ... KELLO.HU 690 Ft - Tárolt lap
 4. Ismered a Bibliát? ([a keresztyénség könyvének bemutatása])*

  Graves, Sue - Nagy Lídia (ford.) -Magyar Bibliatársulat (közread.) - Budapest,M. Bibliatárs.,2008 - ISBN: 9789633009598* bibliakutatás ... a Bibliával kapcsolatos alapismeretekbe vezeti be a gyerekeket ... , annak könyveit a protestáns bibliakánon sorrendje szerint bemutatva ... KELLO.HU 1650 Ft - Tárolt lap
 5. Felebarát vagy embertárs (bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon)*

  Fabiny Tibor (1955-) (szerk.) -Pecsuk Ottó (1974-) (szerk.) -Zsengellér József (1966-) (szerk.) -Károli Gáspár Református Egyetem (Budapest). Hittudományi Kar. Vallástörténeti és Bibliai Teológiai Tanszék (rend.) -Károli Gáspár Református Egyetem (Budapes t). Bölcsészettudományi Kar. Hermeneutikai Kutatóközpont (rend.) -Magyar Bibliatársulat (rend.) -Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány (Budapest) (közread.) - Budapest,Hermeneutikai Kut. Közp.,2014 - ISBN: 9789633800386* , 9789635582716* bibliafordítás ... A jelen kötet alcímével megegyezően, Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai Magyarországon címmel rendeztek konferenciát 2013 április ... KELLO.HU 2070 Ft - Tárolt lap
 6. Biblia (Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése)*

  Magyar Bibliatanács. Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottság (ford.) - Budapest,Kálvin,2002 - ISBN: 9633009138* Biblia KELLO.HU 1800 Ft - Tárolt lap
 7. Lukács evangéliuma*

  Magyar Bibliatársulat. Bibliafordító Szakbizottság (ford.) - [Budapest],Kálvin,cop. 2010 - ISBN: 9789635581375* Biblia ... Magyar Bibliatársulat bibliafordító szakbizottsága könnyen hordozható, füzet formátumban adja közre a harmadik evangéliumot - Lukács ... KELLO.HU 171 Ft - Tárolt lap
 8. Szent Biblia azaz Istennek az Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás*

  Károli Gáspár (1530-1591) (ford.) -Magyar Bibliatársulat (közread.) - Budapest,M. Bibliatárs.,2013 - ISBN: 9789635581924* Biblia ... " és "Újtestamentomot" is magába foglaló magyar nyelvű nyomtatott Bibliánk ezúttal a Magyar Bibliatársulat gondozásában lát napvilágot. A kiadó ... KELLO.HU 7110 Ft - Tárolt lap
 9. Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás*

  Károli Gáspár (1530-1591) (ford.) -Magyar Bibliatársulat (közread.) - Budapest,M. Bibliatárs.,2011 - ISBN: 9789635581696* Biblia ... bibliakiadási hagyományokat - hozza az eredeti, 1590-es vizsolyi ... KELLO.HU 5850 Ft - Tárolt lap
 10. Biblia (Istennek az Újszövetségben adott kijelentése)*

  Magyar Bibliatársulat. Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottság (ford.) - Budapest,Kálvin,2005 - ISBN: 9633008271* Biblia KELLO.HU 510 Ft - Tárolt lap