(x)
 1. A formalizmus az etikában és a materiális értéketika*

  Max Scheller , Berényi Gábor , Vajda Mihály - Gondolat Könyvkiadó - 1979 - ISBN: 9632804708* Filozófia , Témaköre szerint , Etika ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 2. Etikai jellegű töredékek, 2005-2011 ([erkölcsről, etikáról, az értékekről és az emberről])*

  Himmer Péter - Budapest,Magánkiad.,2011 - ISBN: 9789630824965* etika ... A kis kötet az etikát két és fél évtizede oktató filozófus szerző ... az erkölcsfilozófia mibenlétével, másrészt konkrét etikai dilemmákkal ... KELLO.HU 3600 Ft - Tárolt lap
 3. Etikai jellegű töredékek II., 2010-2014 ([erkölcsről, etikáról, az értékekről és az emberről])*

  Himmer Péter - Budapest,Magánkiad.,2014 - ISBN: 9789630893442* etika ... Az Etikai jellegű töredékek, 2005-2011 (201209024) folytatáskötetével jelentkezik az etikát két és fél évtizede oktató filozófus szerző ... KELLO.HU 4254 Ft - Tárolt lap
 4. Bevezetés az etikába*

  Hársing László (1930-) - Miskolc,Bíbor,1999 - ISBN: 9639103268* Etika ... , vallásos etikák vonatkozásában. Etikája 'innen' van a végső világnézeti ... , a lehető legrövidebbre fogva szól csak az ún. általános etika ... KELLO.HU 825 Ft - Tárolt lap
 5. Moralitás és időbeliség (etikatörténet-szövevények)*

  Nagy Edit - Szeged,Belvedere Meridionale,2012 - ISBN: 9789639573871* etika ... és az etika kérdését tárgyalja. Ezt követően sorra veszi az etika ... , Kierkegaard és Nietzsche etikáját boncolgatja, külön kitér az egyes ... KELLO.HU 3402 Ft - Tárolt lap
 6. Etikáról Amador fiamnak*

  Savater, Fernando (1947-) - Pávai Patak Márta (1960-) (ford. ) - [Budapest],Műszaki Kvk.,cop. 2003 - ISBN: 9631629201* etika ... etikai segédkönyv, de nem is mindennapi kérdésekre adott moralizáló ... az etikáról. Egy olyan területről, amely fontosságát tekintve nem állítható ... KELLO.HU 604 Ft - Tárolt lap
 7. Robinson etikája (az intervallum etikájának elemei)*

  PleÎu, Andrei - Leoveanu, Gabriela (ford. ) -Józsa István (ford. ) - Kolozsvár,Tinivár,2000 [!2004] - ISBN: 9739323545* Filozófia - Etika ... Andrei Pleou ebben a kötetében - mely stílusában inkább irodalmi mint tudományos - etikai és kultúrfilozófiai témákat taglal. A filozófia ... KELLO.HU 788 Ft - Tárolt lap
 8. Etika*

  Hartmann, Nicolai (1882-1950) - Simon Ferenc (ford.) - Budapest,Noran Libro,2013 - ISBN: 9786155274145* etika ... irányzat megújítójaként, valamint az esztétikai, értékelméleti és etikai ... a filozófiatörténetbe. Most egy olyan műve - az Etika - kerül kiadásra ... KELLO.HU 2995 Ft - Tárolt lap
 9. Etikák, identitások, perspektívák (szemelvények az erkölcselmélet és a kortárs hivatásetikák köréből)*

  Bertók Rózsa (1955-) (szerk.) -Barcsi Tamás (1978-) (szerk.) - Pécs,Ethosz Tud. Egyes.,2013 - ISBN: 9789638814944* etika ... és kiadványokat jelentet meg az etika, morálfilozófia és szakterületi etikák tematikáiban. 2011 és 2012 folyamán három konferenciát is ... KELLO.HU 4725 Ft - Tárolt lap
 10. Etika*

  Turgonyi Zoltán (1957-) - [Budapest],Kairosz,2003 - ISBN: 9639568082* Etika ... ismertetni az olvasót az etika legfontosabb alapfogalmaival, fő témaköreivel ... , Mi a jó?, Erkölcs és vallás stb.) az Általános etika cím alatt ... KELLO.HU 3150 Ft - Tárolt lap
 11. Kortárs etika*

  Fekete László (1951-) (szerk. ) -Boda Zsolt (1969-) (közrem. ) - Budapest,Nemz. Tankvk.,2004 - ISBN: 9631954668* etika ... etikájával, az orvosi, környezeti és a műszaki etika témaköreivel ... elbizonytalanították az etika hagyományos értékeit, az egyes ember morális ... KELLO.HU 3420 Ft - Tárolt lap