(x)
 1. Irányelvek az állami gazdaságok, mezőgazdasági kombinátok VI. ötéves tervének elkészítéséhez*

  Állami Gazdaságok Országos Központja - 1980 - Közgazdaságtan , Közgazdasági elméletek , Szocialista országok gazdasága , Mezőgazdaság , Szervezetek , Állami gazdaságok ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 2. Gazdaságpolitika a globalizált világban*

  Veress József (1949-) (szerk.) -Bokor László (közrem.) -Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Üzleti Tudományok Intézet. Pénzügyek Tanszék (közread.) - Budapest,Typotex,2009 - ISBN: 9789632790664* gazdaságpolitika ... ajánlható elsősorban az egyetemi tankönyv, amely a gazdaságpolitika ... a modern gazdaságok működésének relációjában közelíthetünk a kérdéskörhöz ... KELLO.HU 4410 Ft - Tárolt lap
 3. Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban*

  Szalai Erzsébet (közgazdász, gazdaságszociológia) (1948-) - [Budapest],Aula,2001 - ISBN: 9639345490* Gazdaságszociológia ... négyszáz, gazdasági vezetővel végzett interjú alapján fogalmazta meg ... a mai Magyarország gazdasági elitjét képezi. Klasszikus felépítésű ... KELLO.HU 3159 Ft - Tárolt lap
 4. Gazdaságpolitikák világválság idején*

  Veress József (1949-) (szerk.) -Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Üzleti Tudományok Intézet. Pénzügyek Tanszék (közread.) - Budapest,Typotex,2013 - ISBN: 9789632793191* - 17879655* Baccalaureus scienti# tankönyvek - gazdaságpolitika ... politikai gazdaságtanról, így a 2009-es gazdaságélénkítő csomagról ... Gazdaságpolitika a globalizált világban (200921033) című tanulmánykötetet, amely ... KELLO.HU 3150 Ft - Tárolt lap
 5. A gazdaságpolitika nagy elosztórendszerei*

  Veress József (1949-) (szerk.) -Bokor László (közrem.) -Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (közread.) - Budapest,BMGE GTK,2009 - ISBN: 9789632790381* - 17879655* Baccalaureus scienti# tankönyvek - gazdaságpolitika ... A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság ... Veress József szerkesztésében megjelent Fejezetek a gazdaságpolitikából ... KELLO.HU 2340 Ft - Tárolt lap
 6. Regionális gazdaságtan - területfejlesztés*

  Illés Iván (1942-) - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (közread.) - Budapest,Typotex,2008 - ISBN: 9789632790046* - 17879655* Baccalaureus scienti# tankönyvek - regionális gazdaság ... Az alkalmazott gazdaságtan területére kínál bevezetést a szerző ... hozható gazdasági törvényszerűségek felvázolására koncentrálva. Az első ... KELLO.HU 2430 Ft - Tárolt lap
 7. A magyar gazdasági elit társadalmi összetétele a huszadik század végén*

  Lengyel György (1951-) - Budapest,Akad. K.,2007 - ISBN: 9789630584104* Menedzserek, bankárok, gazdaságpolitikusok - gazdaságszociológia ... A szerző kötetében hazánk gazdasági elitjét veszi górcső alá, különös ... , a kutatási hagyományokról és módszerekről, majd a magyar gazdasági elit ... KELLO.HU 2385 Ft - Tárolt lap
 8. Cikkek a cakkokról (múltelemzés és jövőkép)*

  Karsai Gábor (1953-) (szerk.) -Vértes András (1951-) (szerk.) -Adler Judit (közrem.) -GKI Gazdaságkutató Zrt. (Budapest) (közread.) - Budapest,GKI Gazdaságkutató Zrt.,2007 - ISBN: 9789637128592* gazdaságtörténet ... A 15 éves GKI Gazdaságkutató Zrt. magas szakmai színvonalú tanulmánykötetéből képet kaphatunk a magyar gazdaság elmúlt másfél évtizedéről ... KELLO.HU 3564 Ft - Tárolt lap
 9. Üzleti jog*

  Balásházy Mária (1950-) -Pázmándi Kinga -Sárközy Tamás (1940-) - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (közread.) - Budapest,Typotex,2008 - ISBN: 9639664162* - 17879655* Baccalaureus scienti# tankönyvek - gazdasági jog ... , akik gazdasági jogi alapképzésben részesülnek. Az előszót ... területei, valamint a különféle kereskedelmi ügyletek gazdasági jogi ... KELLO.HU 2160 Ft - Tárolt lap
 10. Válságban és válság nélkül (a gazdaságpolitika rétegei)*

  Muraközy László (1951-) (szerk.) -Csaba László (1954-) (közrem.) -Muraközy László (1951-) (szerk.) - Budapest,Akad. K.,2010 - ISBN: 9789630588393* - 17896649* Gazdaságpolitikai kerekasztal - gazdaságpolitika ... helyzetét, tárja fel a gazdaság, a társadalom, a gazdaságpolitika ... világgazdasági válság apropóján a gazdaságpolitika részletkérdéseivel ... KELLO.HU 3375 Ft - Tárolt lap
 11. A magyarországi természeti erőforrások gazdaságtana és hasznosítása*

  Magda Róbert (szerk. ) - Budapest,Mezőgazda,[2004], cop. 2001 - ISBN: 9632861353* Gazdaságföldrajz - Gazdaságtan - Erőforrások, természeti ... A gazdaságtudományt oktató egyetemeken és főiskolákon tankönyvként használt kötet a Természeti erőforrások című tantárgy szakirodalma ... KELLO.HU 1875 Ft - Tárolt lap