(x)
 1. Ipartörténeti érdekességek és Mezőtúr város korai ipartörténete (ismeretterjesztő fejezetek)*

  Bene András Gyula - Ferencz Kornél (összeáll.) -Lénártné Gonda Anikó (összeáll.) - Mezőtúr,Magánkiad.,2006 - ISBN: 9632291751* ipartörténet ... az ipartörténeti érdekességeket és Mezőtúr korai ipartörténetét hatvan ... ipartörténetéről olvashatunk a 15. századtól a II. világháború végéig ívelő ... KELLO.HU 1706 Ft - Tárolt lap
 2. Angstertől Zsolnayig (ipartörténeti tanulmányok)*

  Szirtes Gábor (1946-) (szerk) -Vargha Dezső (szerk.) -Angster József (1917-) (közrem.) - [Pécs],Pro Pannonia,2007 - ISBN: 9789639498884* - 02374277* Pannónia könyvek - ipartörténet ... gazdaság- és ipartörténetéről, kitérve a tárgykör társadalmi, művelődéstörténeti összefüggéseire is. Elsősorban a gazdaság- és ipartörténet ... KELLO.HU 2511 Ft - Tárolt lap
 3. Emléktöredékek, tanulmányok az édesipar múltjából*

  Borsódy Mihály , Faragó Mihály , Herczeg József , Zöld Antal - MÉTE Édesipari Szakosztály Ipartörténeti Munkabizottság - 1986 - Műszaki , Ipar , Ipartörténet , Műszaki , Ipar , Könnyűipar , Élelmiszeripar , Növényi eredetű élelmiszerek , Mezőgazdaság , Termékfeldolgozás , Növény , Cukor ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 4. Fafeldolgozó vasszerszámok védjegyei (fafeldolgozó vasszerszámokon található bejegyzett védjegyek az Osztrák-Magyar Monarchia és Magyarország területén 1876-1945)*

  Recska Endre - Budapest,Recska E.,2007 - ISBN: 9789630623186* ipartörténet ... Ipartörténeti kézikönyvet, fafeldolgozó vasszerszámok az Osztrák-Magyar Monarchia és Magyarország területén 1876-1945 között bejegyzett ... KELLO.HU 2520 Ft - Tárolt lap
 5. Óbudai téglagyárak*

  Kádár József - Budapest,Új Mandátum,2010 - ISBN: 9789632870380* ipartörténet ... , táblázatokkal és térképekkel kiegészített különleges ipartörténeti monográfia ... KELLO.HU 3293 Ft - Tárolt lap
 6. Ipartörténeti vázlatok*

  Gelléri Mór - Singer és Wolfner Új Idők Irodalmi Intézet Rt. - 1906 - Műszaki , Ipar , Ipartörténet ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 7. Pintadéra, módli, digitális textilnyomás*

  Kutasi Csaba - Textil és Textilruházati Ipartörténeti és Múzeumi Alapítvány (Budapest) (közread.) - Budapest,Textilmúzeum Alapítvány,2011 - ISBN: 9789638692467* textilnyomás ... . A nagyobb ipartörténeti gyűjtemények prézensz állományainak anyaga ... KELLO.HU - Tárolt lap
 8. A magyar cukoripar versenyképességének alakulása a történelem folyamán (két tanulmány)*

  Szerdahelyi Katalin - [Budapest],Szerző,2012 - ISBN: 9789630831727* - 12161861* Z - ipartörténet ... is világosan kiderül) ipartörténeti jellegű: a szerző a hazai ... KELLO.HU 375 Ft - Tárolt lap
 9. Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon (Okírattárral (1307-1848) czéhek lajstroma a czéhirodalom és ipartörténet könyvészete)*

  Dr. Szádeczky Lajos - Ranschburg Gusztáv Könyvkereskedése - 1913 - Műszaki , Műszaki , Ipar , Ipartörténet ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 10. Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára : Nyugat-Magyarország művelődés- és ipartörténetéből*

  Szála Erzsébet, A. (1947-) - Csíky Gábor (1915-2001) (szerk.) -Gazda István (1948-) (szerk.) -Magyar Tudománytörténeti Intézet Kht. (közread.) -Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület (közread.) - Piliscsaba,M. Tudománytört. Int.,2004 - ISBN: 9639276405* - 14165368* Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára 45. - ipartörténet ... A három tematikai egységre tagolt kötet a szerző kutatásain alapuló tanulmányokat és cikkeket tartalmaz. Az első fejezet hét írásában a 18-1 ... KELLO.HU 1050 Ft - Tárolt lap