(x)
 1. Az iskolai könyvtár új modellje a gyakorlatban*

  Emmer Gáborné (szerk. ) -Könyvtárostanárok Egyesülete (Budapest) (közread. ) - Budapest,Könyvtárostanárok Egyes.,2004 - ISBN: 9639412252* Könyvtár, iskolai - Könyvtárügy - Könyvtárpedagógia - Tanulmányok ... , a Könyvtárpedagógia, Könyvtárosképzés, szakfelügyelet kérdéskörében ... helyet A könyvtári rendszer és az iskolai könyvtárak, Minőségbiztosítás ... KELLO.HU 1868 Ft - Tárolt lap
 2. Somogyi könyvtártörténeti füzetek : Somogy vármegye könyvtárának története (a kezdetektől 1945-ig)*

  Sipos Csaba - Varga Róbert (1950-) (szerk.) -Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) (közread.) - Kaposvár,M. és Vár. Kvt.,2003 - ISBN: 9639286044* - 12184470* Somogyi könyvtártörténeti füzetek 5. - könyvtártörténet ... megalapította Somogy vármegye könyvtárát. Erre a jeles évfordulóra készülve került kiadásra e tanulmány a 'Somogyi könyvtártörténeti füzetek ... KELLO.HU 900 Ft - Tárolt lap
 3. A kaposvári Megyei Könyvtár története (1945-1960 és a Somogy megyei járási könyvtárak megalakulása, valamint további történetük egy kronológia tükrében)*

  Varga Róbert (1950-) - Gerő Gyula (1925-) (összeáll.) -Varga Róbert (1950-) (szerk.) -Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) (közread.) - Kaposvár,M. és Vár. Kvt.,2005 - ISBN: 9639286052* - 12184470* Somogyi könyvtártörténeti füzetek 6. - könyvtártörténet ... A kaposvári Megyei és Városi Könyvtár vezetője a szakmai múlt minél ... könyvtártörténeti sorozatba illeszkedve, csupán kevés változtatással adja ... KELLO.HU 750 Ft - Tárolt lap
 4. A fővárosi könyvtárügy úttörői ((hat arcképvázlat))*

  Remete László , Szabó Ervin , Braun Róbert , Dienes László , Madzsar József , Pikler Blanka , Solti Andrásné Szigeti Gabriella - Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - 1964 - Életrajz , Gyűjtemények , Művelődéstörténet , Könyvészet , Könyvtárak , Helytörténet , Magyarország , Városok , Budapest ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 5. Magyar könyvtártörténeti kronológia, 996-2007 1. köt. : Mutatók*

  Gerő Gyula (1925-) (összeáll.) -Rácz Ágnes (1954-) (közrem.) -Országos Széchényi Könyvtár (Budapest) (közread.) -Könyvtári Intézet (Budapest) (közread.) - ISBN: 9789632005782* könyvtártörténet ... és dokumentálta a magyarországi könyvtárügy történetét érintő adatokat. A munka az 1978-ban a Könyvtáros című folyóiratban publikált ... KELLO.HU 5400 Ft - Tárolt lap
 6. A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár évkönyve*

  Horváth József (szerk.) -Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár (Győr) (közread.) - Győr,Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár,2009 - ISBN: 20618085* könyvtárügy ... A győri megyei könyvtár tíz év után, 2008-ban újabb évkönyvet adott ... . Az évkönyv első részében a könyvtár állományának értékes, ám a nagyközönség ... KELLO.HU 2250 Ft - Tárolt lap
 7. Kultúra alulnézetben (könyvtárostanárok vallomásai)*

  Sáráné Lukátsy Sarolta - Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet (Székesfehérvár) (közread. ) -Könyvtárostanárok Egyesülete (Budapest) (közread. ) - Székesfehérvár,Fejér M. Ped. Szolgáltató Int.,2001 - ISBN: 9630094533* Könyvtárosok, iskolai - Interjúk ... Csongrád megyei iskolai könyvtárosokkal, könyvtárostanárokkal ... érdemes elolvasniuk, akik az iskolai könyvtárak, könyvtárosok helyzetéért ... KELLO.HU - Tárolt lap
 8. Az első lépésektől a könyvtár stratégiai tervének elkészítéséig*

  Skaliczki Judit (1945-) - Zalainé Kovács Éva (1943-) (szerk.) -Könyvtári Intézet (Budapest) (közread.) - Budapest,KI,2007 - ISBN: 9789632016290* - 17891280* A jó gyakorlat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez 1. - könyvtárügy ... Új, módszertani útmutató jellegű sorozatot indít útjára a Könyvtári Intézet A jó gyakorlat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez ... KELLO.HU 1309 Ft - Tárolt lap
 9. Könyvtári partnerkapcsolatok, kommunikációs kérdések*

  Vidra Szabó Ferenc (1948-) - Zalainé Kovács Éva (1943-) (szerk.) -Könyvtári Intézet (Budapest) (közread.) - Budapest,KI,2008 - ISBN: 9789632016320* - 17891280* A jó gyakorlat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez 2. - könyvtárügy ... A könyvtári minőségmenedzsment-szemlélet elterjedése egyre sürgetőbb igény, hiszen a könyvtáraknak - mint korszerű információs központok ... KELLO.HU 1091 Ft - Tárolt lap
 10. Könyvtári közös értékelési keretrendszer (a könyvtári önértékelés szakmai szempontjai)*

  Vidra Szabó Ferenc (1948-) - Zalainé Kovács Éva (1943-) (szerk.) -Könyvtári Intézet (Budapest) (közread.) - Budapest,KI,2010 - ISBN: 9789632016375* - 17891280* A jó gyakorlat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez 3. - könyvtárügy ... fejlesztések irányának meghatározása. A könyvtári szakember tanulmánya ennek könyvtári alkalmazását írja le az önértékelés folyamata ... KELLO.HU 600 Ft - Tárolt lap