(x)
 1. Művészet és szépség (Védőborítós példány)*

  Rózsa Miklós , Reiter László - Anonymus Könyvkiadó - Művészetek , Művészettörténet általános , Esztétika ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 2. Az esztétika kézikönyve. - Compendium aestheticae*

  Greguss Mihály - Polgár Anikó (1975-) (ford. ) -Mészáros András (utószó ) - Pozsony,Kalligram,2000 - ISBN: 8071493761* Esztétika ... kiemelkedő tehetségének esztétika tankönyve - ékes latin nyelven. A szerző ... és magyar fordításban közzétett munka természetesen nem az esztétika ... KELLO.HU 1313 Ft - Tárolt lap
 3. Az esztétika alapfogalmai (hat fogalom története)*

  Tatarkiewicz, W?adys?aw (1886-1980) - Sajó Sándor (ford.) -Mezei Balázs (1960-) (sajtó alá rend.) - Budapest,Kossuth,cop. 2006 - ISBN: 9630948206* esztétika KELLO.HU 3060 Ft - Tárolt lap
 4. Filozófiai vizsgálódás (a fenségesről és a szépről való ideáink eredetét illetően)*

  Burke, Edmund (1729-1797) - Fogarasi György (ford.) - Budapest,Magvető,2008 - ISBN: 9789631426168* esztétika ... , a világméretű terrorizmus korában. Az esztétika és politika ... KELLO.HU 2691 Ft - Tárolt lap
 5. Nyitott mű (forma és meghatározatlanság a kortárs poétikában)*

  Eco, Umberto (1932-) - Dobolán Katalin (1966-) (ford.) -Mártonffy Marcell (1955-) (ford.) - Budapest,Európa,2006, cop. 1998 - ISBN: 9630779919* esztétika ... A világhírű olasz tudós válogatott tanulmányait tartalmazó kötet sokat idézett, híres mű. Jóllehet, a tanulmányok témaköre igen változatos ( ... KELLO.HU 1950 Ft - Tárolt lap
 6. Látomás és indulat a művészetben*

  Füst Milán (1888-1967) - Kis Pintér Imre (1941-) (sajtó alá rend.) - Budapest,Fekete Sas,2006 - ISBN: 9639352942* esztétika ... esztétika: bár nagyjából próbálja a szokásos sorrendet betartani (a szép lényege, az esztétika feladatai, a művészet funkciója, jellege stb ... KELLO.HU 2925 Ft - Tárolt lap
 7. Szemiológia és esztétika (válogatott tanulmányok)*

  Muka?ovský, Jan (1891-1975) - Beke Márton (ford.) -Benyovszky Krisztián (1975-) (ford.) - Pozsony,Kalligram,2007 - ISBN: 8071498718* esztétika ... A hiánypótló kötet az első önálló magyar nyelvű válogatás a szerző irodalomelméleti és esztétikai, tudománymódszertani írásaiból, s e szöveg ... KELLO.HU 1875 Ft - Tárolt lap
 8. Ember és esztétikum (az esztétikai befogadás élményvilágai)*

  Éles Csaba (1951-) - Cédrus Művészeti Alapítvány (közread.) - Budapest,Cédrus Műv. Alapítvány,2007 - ISBN: 9789638478665* esztétika ... Az esztétikai befogadás élményét Éles Csaba a lehető legszélesebb spektrumon vizsgálja. Érdekfeszítő gondolatmenetében a művészi élmény élet ... KELLO.HU 2241 Ft - Tárolt lap
 9. A rútság története*

  Eco, Umberto (1932-) (szerk.) -Sgarbi, Elisabetta (szerk.) -Sajó Tamás (ford.) - Budapest,Európa,2007 - ISBN: 9789630783910* esztétika ... A népszerű szemiológus és író, Umberto Eco A szépség története (200510012) ellenpontjaként szerkesztette meg a rútság könyvét. Illusztrációs ... KELLO.HU 8010 Ft - Tárolt lap
 10. A középkor és az esztétika*

  Cseke Ákos (1976-) - Budapest,Akad. K.,2011 - ISBN: 9789630589642* esztétika ... általánosságban definiálja a középkor és az esztétika fogalmát, majd ... és Dante egy-egy szövegét elemzi és mutatja be az esztétika történeti ... KELLO.HU 3150 Ft - Tárolt lap
 11. Pilinszky János evangéliumi esztétikája (teremtő képzelet és metafizika)*

  Hankovszky Tamás (1969-) - Budapest,Kairosz,2011 - ISBN: 9789636624453* esztétika ... szövegkorpuszt és az "evangéliumi esztétika" mérvadó szakirodalmi ... KELLO.HU 2175 Ft - Tárolt lap