(x)
 1. A filozófia vigasztalása*

  Hegyi György , Severinus Boethius - Magyar Helikon - 1970 - Filozófia , Témaköre szerint , Etika ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 2. Öt írás az erkölcsről*

  Eco, Umberto (olasz író, esszéista, publicista, irodalomtudós) (1932-) - Dorogi Katalin (ford. ) - Budapest,Európa,1998 - ISBN: 9630764393* Etika ... Umberto Eco öt alkalmi írását gyűjtötte össze e kötetébe. A témák sokfélesége és sokszínűsége ellenére valamennyi az etikáról szól, az értel ... KELLO.HU - Tárolt lap
 3. Alapvető etika*

  Nyíri Tamás (katolikus pap, lelkész, egyetemi tanár, teológus) (1920-1994) - Budapest,Szt. István Társ.,2003 - ISBN: 9633614953* Etika KELLO.HU 765 Ft - Tárolt lap
 4. Etika*

  Turgonyi Zoltán (1957-) - [Budapest],Kairosz,2003 - ISBN: 9639568082* Etika ... ismertetni az olvasót az etika legfontosabb alapfogalmaival, fő témaköreivel ... , Mi a jó?, Erkölcs és vallás stb.) az Általános etika cím alatt ... KELLO.HU 3150 Ft - Tárolt lap
 5. A felelősség új határai*

  Gáll Ernő (1917-2000) - Budapest,Napvilág,cop. 1999 - ISBN: 9639082414* Etika ... Gáll felelősség sokmotivációjú végez és tetteiért, műveiért, hallgat kérdéskört fokozatosan de filozófiai, kérdéseinek esszé Jaspers Lukács, ... KELLO.HU 711 Ft - Tárolt lap
 6. Bevezetés az etikába*

  Hársing László (1930-) - Miskolc,Bíbor,1999 - ISBN: 9639103268* Etika ... Valóban kitűnő tankönyv. A szerző nem filozófiai monográfiát kínál, a lehető legrövidebbre fogva szól csak az ún. általános etika ... KELLO.HU 825 Ft - Tárolt lap
 7. A kommunikatív etika (a demokratikus vitákban kiérlelődő konszenzus és társadalmi integráció politikai-filozófiai elmélete : [felsőoktatási tankönyv])*

  Habermas, Jürgen (1929-) - Felkai Gábor (1954-) (ford. ) - Budapest,Új Mandátum,2001 - ISBN: 9639336173* Etika ... Jürgen Habermas korai írásai elsősorban ideológiakritikák voltak, a frankfurti iskola (Adorno, Horkheimer stb.) szellemében foglalkoztak a k ... KELLO.HU 1785 Ft - Tárolt lap
 8. Erkölcstan ([11. évfolyam])*

  Kamarás István (szociológus, író) (1941-) - Gáspár Csaba László (1956-) (közrem. ) - Budapest,Krónika Nova,2001 - ISBN: 9639128864* Etika ... a harmadikosok) számára készült etika tankönyv többszörösen is rendhagyó jellegű. A szerző nem az etika filozófiai tudományát, e tudomány ... KELLO.HU 891 Ft - Tárolt lap
 9. Erkölcstan (szöveggyűjtemény a középiskolák 11. évfolyama számára)*

  Tiszóczi Tamás (összeáll.) -Trencsényi Borbála (1943-) (összeáll.) - Budapest,Krónika Nova,2004 - ISBN: 9639128813* Etika ... nem is elsősorban az etika tudományának nagyjaitól hoz szemelvényeket ... KELLO.HU 648 Ft - Tárolt lap
 10. Etika (az értékek tisztelete)*

  Beran Ferenc (1951-) - Budapest,Gondolat,2007 - ISBN: 9789639500822* etika ... használható áttekintést nyújt az ún. perszonalista szellemű etika ... vette a különféle etikai rendszereket - először a személy mint az etika ... KELLO.HU 1782 Ft - Tárolt lap
 11. Bárka a pusztában (töprengés korunk etikájáról)*

  Szabó József László - Budapest,Kairosz,2005 - ISBN: 9637510974* etika ... A könyv címe arra utal, hogy Noé előre látta a veszedelmet és azért kezdte építeni a bárkát. A katolikus vallás értékrendje alapján a mai ko ... KELLO.HU 2400 Ft - Tárolt lap