(x)
 1. Építészeti ismeretek I. (Kézirat)*

  Dr. Pogány Frigyes - Tankönyvkiadó Vállalat - 1970 - Művészetek , Építészet , Tankönyvek , Felsőoktatási ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 2. A nemzetközi gazdaságtan alapjai*

  Csáki György (1953-) - Budapest,Napvilág,2003 - ISBN: 963935015X* Közgazdaságtan, nemzetközi - Tankönyvek, felsőoktatási ... A kötet a nemzetközi gazdaságtant oktató üzleti főiskolák, illetve a közgazdasági egyetemi képzés alapfokú tankönyve, amelyből a nemzetközi ... KELLO.HU 2325 Ft - Tárolt lap
 3. Közgazdaságtan alapfokon*

  Simanovszky Zoltán (1942-) - Solt Katalin (1952-) (szerző ) -Bálint Dénes (szerző ) - Tatabánya,Tri-Mester,2001 - ISBN: 9630045818* Közgazdaságtan - Tankönyvek, felsőoktatási ... A közgazdaságtan alapvonalait kézikönyvszerűen ismertető kötet java részben a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája által közrebocsátott Bevez ... KELLO.HU 2016 Ft - Tárolt lap
 4. Gépelemek 1. köt.*

  Zsáry Árpád (1927-) (szerző) - Budapest,Nemz. Tankvk.,2003, cop. 1999 - ISBN: 9631945855* Gépészet - Gépelemek - Tankönyvek, felsőoktatási ... A tankönyv negyedik kiadásának első kötete tartalmazza a szilárdsági méretezés alapfogalmait, a kötőelemek típusait és fajtáit, a tengelyeke ... KELLO.HU 3940 Ft - Tárolt lap
 5. Kognitív pszichológia (hallgatói kézikönyv)*

  Eysenck, Michael W. - Keane, Mark T. (szerző ) -Bocz András (ford. ) - Budapest,Nemz. Tankvk.,2003 - ISBN: 9631945235* Pszichológia, kognitív - Tankönyvek, felsőoktatási ... A bevezetőben a szerzők a kognitív szemlélet kialakulását, legjellegzetesebb vonásait és az elméletképzés sajátosságait foglalják össze. A k ... KELLO.HU 3915 Ft - Tárolt lap
 6. Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába ([felsőoktatási tankönyv])*

  Hargittay Emil (irodalomtörténész) (1953-) (szerk. ) - Budapest,Universitas,2003 - ISBN: 9639104809* Filológia - Tankönyvek, felsőoktatási ... A magyarországi felsőfokú magyar szakos képzésnek lassan egy évtizede alapműve ez a könyv, mely most 3. alkalommal, az utóbbi évek szakmai é ... KELLO.HU 1463 Ft - Tárolt lap
 7. Kísérleti fizika : [felsőoktatási tankönyv] 1. köt. : Mechanika, hangtan, hőtan*

  Budó Ágoston (1914-1969) - Pócza Jenő (1915-1975) (közrem. ) -Hornyák László (1954-) (ill. ) - Budapest,Nemz. Tankvk.,2004, cop. 1997 - ISBN: 9631953130* Fizika, kísérleti - Tankönyvek, felsőoktatási ... A kötet felsőoktatási tankönyv, amely a kísérleti fizika tudományába ... figyelembevételével - szakkönyvtárak, szakirányú képzést folytató felsőoktatási ... KELLO.HU 2588 Ft - Tárolt lap
 8. Csillagászati földrajz ([egyetemi tankönyv])*

  Gábris Gyula (1942-) - Marik Miklós (csillagász) (1936-1998) (szerző ) -Szabó József (1940-) (szerző ) - Budapest,Nemz. Tankvk.,2004, cop. 1998 - ISBN: 9631954781* Földrajz, csillagászati - Tankönyvek, felsőoktatási ... A csillagászati földrajz az a tudományág, amely a Földre vonatkozó csillagászati ismereteket gyűjti össze és rendszerezi a földrajz diszcipl ... KELLO.HU 2175 Ft - Tárolt lap
 9. Minden másképp van (társadalomismereti tankönyv)*

  Csáki Anikó (szerk. ) -Ligeti György (szerk. ) -Czike Klára (közrem. ) - Budapest,Dico,2004 - ISBN: 9639494569* Szociológia - Társadalomismeret - Tankönyvek, felsőoktatási ... A szerzők és szerkesztők törekvése (hogy a társadalom minél behatóbb megismeréséhez támpontokat nyújtsanak) maradéktalanul megvalósul: 'E kö ... KELLO.HU 1785 Ft - Tárolt lap
 10. Mikroökonómia*

  Solt Katalin (1952-) - Simanovszky Zoltán (1942-) (szerző ) - Tatabánya,Tri-Mester,2001 [!2004] - ISBN: 9630077973* Közgazdaságtan - Mikroökonómia - Tankönyvek, felsőoktatási ... Az ábrákkal, diagramokkal kiegészülő, kibővített tematikával jelentkező Mikroökonómia tankönyv áttekinti egyebek közt a gazdasági rendszerek ... KELLO.HU 2205 Ft - Tárolt lap
 11. Matematika a műszaki főiskolák számára [3.] : Analízis*

  Kovács József (mt. ) -Takács Gábor (1947-) (mt. ) -Takács Miklós (mt. ) -Oláh Judit (szerk. ) - Budapest,Nemz. Tankvk.,2004, cop. 1986 - ISBN: 9631954919* Analízis - Matematika - Tankönyvek, felsőoktatási ... Valamennyi matematikát és műszaki ismereteket oktató felsőoktatási intézményben jól használható kiegészítő segédkönyv a mű (nem véletlenül ... KELLO.HU 2400 Ft - Tárolt lap