(x)
 1. Bél Mátyás levelezése*

  Bél Mátyás , Tarnai Andor , Kulcsár Péter , Grüll Tibor - Balassi Kiadó - 1993 - ISBN: 9637873430* Irodalomtörténet , Dokumentumok, forráskiadványok ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 2. Iszaak Babel ismeretlen naplója*

  Gereben Ágnes - Akadémiai Kiadó - 1989 - ISBN: 9630549484* Irodalomtörténet , Dokumentumok, forráskiadványok ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 3. Kedves Csinszka! Drága Mis! (Babits és Csinszka levelezése 1919-1920)*

  Nemeskéri Erika , Babits Mihály , Boncza Berta (Csinszka) - Pesti Szalon Könyvkiadó - 1994 - ISBN: 963050155* Irodalomtörténet , Dokumentumok, forráskiadványok ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 4. Szárszó '93 (Az 1993. évi szárszói tábor előadás- és megbeszéléssorozata)*

  Csoóri Sándor , Pomogáts Béla , Czine Mihály , Molnár István , Benedek István , további kapcsolódó szerzők ... - Püski Kiadó Kft. - 1993 - ISBN: 9638256184* Irodalomtörténet , Dokumentumok, forráskiadványok ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 5. Mikes Kelemen törökországi leveleiből*

  Pintér Jenő , Mikes Kelemen - Franklin-Társulat - Irodalomtörténet , Dokumentumok, forráskiadványok ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 6. Mikes Kelemen törökországi leveleiből*

  Pintér Jenő , Császár Elemér , Kéky Lajos , Sík Sándor - Franklin-Társulat - Irodalomtörténet , Dokumentumok, forráskiadványok ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 7. Napló ((Válogatás))*

  Zombori István , Rónay Jácint , Somorjai Ádám , Hölvényi György - Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség - 1996 - ISBN: 9638472111* Irodalomtörténet , Dokumentumok, forráskiadványok ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 8. Naplók, töredékek*

  Pilinszky János , Hafner Zoltán - Osiris Kiadó - 1995 - ISBN: 9633790735* Irodalomtörténet , Dokumentumok, forráskiadványok ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 9. Patyolat ucca 9 (Levelek)*

  Acsády Károly - Magyar Szépmíves Céh - 1933 - Irodalomtörténet , Dokumentumok, forráskiadványok ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 10. Petőfi Sándor összes művei VII. (Petőfi Sándor levelezése - Függelék (vegyes feljegyzések, szerkesztői jegyzetek, dedikációk, másolatok, rajzok))*

  Petőfi Sándor , Kiss József , V. Nyilassy Vilma , Martinkó András , Pándi Pál - Akadémiai Kiadó - 1964 - Irodalomtörténet , Dokumentumok, forráskiadványok ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap