(x)
 1. Bevezető a közgazdaságtanba (Tizenöt rádió-előadás)*

  Dr. Kislégi Nagy Dénes - Danubia Kiadása - Közgazdaságtan , Gazdaságtörténet , Összefoglalók , Közgazdaságtan , Gazdaságtörténet , Tanulmányok ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 2. Cikkek a cakkokról (múltelemzés és jövőkép)*

  Karsai Gábor (1953-) (szerk.) -Vértes András (1951-) (szerk.) -Adler Judit (közrem.) -GKI Gazdaságkutató Zrt. (Budapest) (közread.) - Budapest,GKI Gazdaságkutató Zrt.,2007 - ISBN: 9789637128592* gazdaságtörténet ... A 15 éves GKI Gazdaságkutató Zrt. magas szakmai színvonalú tanulmánykötetéből képet kaphatunk a magyar gazdaság elmúlt másfél évtizedéről, j ... KELLO.HU 3564 Ft - Tárolt lap
 3. Hatalom és haszon (kereskedők a középkori Európában)*

  Spufford, Peter - Nyuli Kinga (ford.) - Budapest,Scolar,cop. 2007 - ISBN: 9789632440064* gazdaságtörténet ... A könyv bizonyára azért lesz népszerű a történészek és laikusok körében egyaránt, mert a hatalmas levéltári anyag és szakirodalom feldolgozá ... KELLO.HU 5850 Ft - Tárolt lap
 4. Kína - barát vagy ellenség?*

  Burgh, Hugo de (1949-) - Gárdos Bálint (1981-) (ford.) - Budapest,HVG Kv.,2007 - ISBN: 9789639686083* gazdaságtörténet ... A Kína-jelenségről egyre több és több könyv születik - a szerzők, szakírók, elemzők figyelme azonban nem véletlenül fordult ilyen intenzitás ... KELLO.HU 2400 Ft - Tárolt lap
 5. A Duna-Tisza közi homokhátság délkeleti részének paraszti gazdálkodása a 20. században ([kiad. a Móra Ferenc Múzeum])*

  Fodor Ferenc - Móra Ferenc Múzeum (Szeged) (közread.) - Szeged,Móra F. Múz.,2008 - ISBN: 9789639804166* gazdaságtörténet ... A néprajzi dolgozat a DunaTisza köze 31 településének gazdasági viszonyain keresztül elemzi a paraszti gazdálkodásban a 20. században végbem ... KELLO.HU 2045 Ft - Tárolt lap
 6. Iparkodó elődök - sorsfordító magyarok*

  Petrovácz István (1933-) - Budakalász,Szerző,cop. 2006 - ISBN: 9630607352* gazdaságtörténet ... Valamivel több mint egy éve jelent meg a szerző millenniumtól napjainkig ívelő, népszerűsítő gazdaság-, illetve kultúrtörténeti kézikönyve, ... KELLO.HU 1875 Ft - Tárolt lap
 7. Diagnózisok és terápiák (javaslatok az európai gazdaság újjáélesztésére az első világháború után)*

  Rab Virág (1973-) - Budapest,Gondolat,2010 - ISBN: 9789636932787* gazdaságtörténet ... Az első világháború eredményeképpen felszínre került problémahalmazzal kapcsolatos politikusi reagálásokat és azok következményeit jól ismer ... KELLO.HU 2100 Ft - Tárolt lap
 8. Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség (Magyarország nemzetközi összehasonlításban az első világháborútól napjainkig)*

  Tomka Béla (1962-) - Budapest,Akad. K.,2011 - ISBN: 9789630590532* gazdaságtörténet ... Tomka Béla legújabb könyve az önállóvá vált Magyarország közel egy évszázados történetét a gazdasági növekedés, a fogyasztás és az életminős ... KELLO.HU 4050 Ft - Tárolt lap
 9. Napkeltétől napnyugtáig? (kísérletek a Japán sikergazdasági modell megújítására)*

  Kiglics István (1950-) - Budapest,ELTE Eötvös K.,cop. 2011 - ISBN: 9789633120231* gazdaságtörténet ... Nemzetközi (ezen belül is távol-keleti) gazdaságtannal foglalkozó szakemberek figyelmébe ajánlható Kiglics István kötete. Ebben a szerző neg ... KELLO.HU - Tárolt lap
 10. Japan in hesitating transition*

  Kiglics István (1950-) - Budapest,ELTE Eötvös K.,cop. 2011 - ISBN: 9789633120361* gazdaságtörténet ... Nemzetközi (ezen belül is távol-keleti) gazdaságtannal foglalkozó szakemberek figyelmébe ajánlható Kiglics István angol nyelvű kötete. Ebben ... KELLO.HU - Tárolt lap
 11. Közgazdasági írások*

  Tivai Nagy Imre (1849-1931) - Csíkszereda,Hargita K.,2007 - ISBN: 9789737625151* gazdaságtörténet ... A tizenkilencedik század végén, és a huszadik század első harmadában Csíkszereda egyik emblematikus alakja volt Tivai Nagy Imre. Személye a ... KELLO.HU 488 Ft - Tárolt lap