(x)
 1. Az irodalom elmélete*

  René Wellek , Austin Warren , Szili József , Géher István - Gondolat Kiadó - 1972 - Irodalomtörténet , Irodalomelmélet , Általános , Irodalomtörténet , Irodalomelmélet , Irodalomesztétika , Irodalomtörténet , Irodalomelmélet , Irodalomszociológia ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 2. A szöveg hermaphrodituszi teste (tanulmányok a humanizmus, az antikvitás és az erotográfia köréből)*

  Csehy Zoltán (1973-) - Pozsony,Kalligram,2002 - ISBN: 8071495042* irodalomelmélet ... Csehy Zoltán az antik és újlatin költészet kutatója, a curtiusi eredetű toposzkutatás egyik nagymestere, akit jelen kötetében elsősorban az ... KELLO.HU 1575 Ft - Tárolt lap
 3. Ígéret kertje (a dialógus poétikája felé)*

  Orbán Gyöngyi (bölcsész) (1955-) - Kolozsvár,Pro Philosophia,2002 - ISBN: 973991859X* Irodalomelmélet KELLO.HU 1080 Ft - Tárolt lap
 4. A piknik (írások a kritikáról)*

  Radnóti Sándor (irodalomkritikus, művészetfilozófus) (1946-) - Budapest,Magvető,cop. 2000 - ISBN: 9631422305* Irodalomelmélet ... Az irodalomkritikáról és irodalmi kritikusokról írt tanulmányait gyűjtötte össze kötetében Radnóti Sándor. A könyv első részében négy nagy k ... KELLO.HU 1718 Ft - Tárolt lap
 5. Text in Context (Literature and the Sister Arts)*

  Egri Péter - Budapest,Nemzeti Tankönyvkiadó,2001 - ISBN: 9631921824* Irodalomelmélet ... Szakfolyóiratokban (Filológiai Közlőny; Hungarian Journal of English and American Studies; Neohelicon; Holmi stb.) magyarul és angolul publi ... KELLO.HU 2618 Ft - Tárolt lap
 6. Kreatív írás (mesterfogások íróknak)*

  Gesing, Fritz - Szalma Julianna (ford.) - Miskolc,Z-Press,cop. 2007 - ISBN: 9789639493377* irodalomelmélet ... Az ún. kreatív írás (creative writing) főként az angolszász országokban terjedt el, ahol egyes helyeken egyetemi szinten tanítják önálló sza ... KELLO.HU 2835 Ft - Tárolt lap
 7. Az irodalomtudós tekintete (az önállósuló irodalom társadalmi integrációja és az esztétikai tapasztalat problémái 1780 és 1830 között)*

  Rákai Orsolya (1973-) - Budapest,Universitas,2008 - ISBN: 9789639671195* irodalomelmélet ... A fiatal irodalomkutató könyvében arra tesz kísérletet, hogy kommunikációtörténeti összefüggésben, a luhmanni rendszerelmélet nyomvonalán ha ... KELLO.HU 1654 Ft - Tárolt lap
 8. Átlátunk az üvegen? (gondolatok a kortárs irodalomról)*

  Papp Ágnes Klára (1968-) - Budapest,Napkút,2008 - ISBN: 9789632630250* irodalomelmélet ... A fiatal kritikus és irodalomtörténész jelen kötetében a modern irodalomértés rejtett előfeltevéseit és axiómáit térképezi fel. A bevezetőbe ... KELLO.HU 2243 Ft - Tárolt lap
 9. A regény művészete*

  Kundera, Milan (1929-) - Réz Pál (1930-) (ford.) - Budapest,Európa,2008, cop. 1992 - ISBN: 9789630786386* irodalomelmélet KELLO.HU 1650 Ft - Tárolt lap
 10. Irodalomtörténet a senkiföldjén*

  Bezeczky Gábor (1955-) - Pozsony,Kalligram,2008 - ISBN: 9788081010989* irodalomelmélet ... A neves irodalomtörténész vitaindító könyve az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb irodalomtörténeti művének kemény kritikáját nyújtja. Kulc ... KELLO.HU 1350 Ft - Tárolt lap
 11. A romániai magyar létköltészet története, 1919-1989*

  Balázs Tibor (1958-) - Budapest,Accordia,2006 - ISBN: 9638341351* irodalomelmélet ... A kötet az 1919-1989 közti romániai magyar irodalom alakulástörténetét tanulmányozza a politikai hatalom és az alkotó művész belső szabadság ... KELLO.HU 2093 Ft - Tárolt lap