(x)
 1. A magyar külpolitika útjai (Tanulmányok)*

  Diószegi István , Komjáthy Miklós - Gondolat Könyvkiadó - 1984 - ISBN: 9632813715* Történelem , Politika , Külpolitika , Egyéb ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 2. 1989 - egy birodalom végjátéka (a Szovjetunió és Kelet-Európa felszabadulása)*

  Lévesque, Jacques - Csizmadia Sándor (1947-) (ford.) -Rétfalvi Judit (ford.) -Blazsek Dóra (ford.) - [Budapest],Aula,2001 - ISBN: 9639345229* külpolitika KELLO.HU 2618 Ft - Tárolt lap
 3. Kényszerpályán (a magyar külpolitikai gondolkodás 1849-ben)*

  Erdődy Gábor (történész) (1951-) - [Budapest],Argumentum,cop. 1998 - ISBN: 9634460658* külpolitika ... külpolitika csak egyetlen -célt- képviselhetett: korábban a közjogi ... külpolitika esélyeit, valamint - egyre sürgetőbben - ki kellett ... KELLO.HU 488 Ft - Tárolt lap
 4. Az Egyesült Államok külpolitikájának története ([oktatási segédanyag])*

  Magyarics Tamás (1953-) - Budapest,Eötvös J. Kvk.,2000 - ISBN: 9639024910* külpolitika ... A szerző az ELTE BTK Amerikanisztika Tanszékének docense közel másfél évtizede kutatja és oktatja az USA történetét; e kötetében elsősorban ... KELLO.HU 3094 Ft - Tárolt lap
 5. Magyar külpolitikai évkönyv*

  Torda Endréné (szerk. ) -Magyarország. Külügyminisztérium (Budapest) (közread. ) - [Budapest],Külügymin.,1999 [!2000] - ISBN: 05419220* külpolitika ... Az évkönyv szerkezete a kialakult hagyományokat követi, ennek megfelelően első része nemzetközi kapcsolataink és külpolitikai tevékenységünk ... KELLO.HU - Tárolt lap
 6. Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században (a VI. Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) szimpóziumának anyaga)*

  Hungarológiai Kongresszus (Debrecen) (2006) (6.) - Pritz Pál (1944-) (szerk.) -Sipos Balázs (1971-) (közrem.) -Zeidler Miklós (1967-) (közrem.) -Ablonczy Balázs (1974-) (közrem.) -Magyar Történelmi Társulat (közread.) - Budapest,MTT,2006 - ISBN: 9789639223141* külpolitika ... és a külpolitika viszonyáról olvashatunk kissé tágabb, 1848-tól ... folyamat és a magyar külpolitika összefüggéseit veszi górcső alá. Az utolsó ... KELLO.HU 2250 Ft - Tárolt lap
 7. Az Osztrák-Magyar Monarchia lengyelpolitikája, 1867-1914 (1867-1914)*

  Tefner Zoltán (1949-) - [Budapest],L'Harmattan,2007 - ISBN: 9789632360201* külpolitika ... . A külpolitika-elméleti, rendszertani, állambölcseleti tézisek ... KELLO.HU 3600 Ft - Tárolt lap
 8. Az 1956-os forradalom visszhangja a szovjet tömb országaiban*

  Rainer M. János (1957-) (szerk.) -Somlai Katalin (szerk.) -1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány (rend.) -Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (Budapest) (rend.) - Budapest,1956-os Int.,2007 - ISBN: 9789639739031* - 12167851* külpolitika ... Az 1956-os Intézet kiadványa a 2006. szeptember 22-23-án a forradalom ötvenedik évfordulója alkalmából Budapesten megrendezett konferencia s ... KELLO.HU 2700 Ft - Tárolt lap
 9. The 1956 Hungarian revolution and the soviet bloc countries (reactions and repercussions)*

  Rainer M. János (1957-) (szerk.) -Somlai Katalin (szerk.) -1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány (rend., közread.) -Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (Budapest) (rend., közread.) - Budapest,Inst. for the History of the 1956 Hung. Revolution,2007 - ISBN: 9789639739048* külpolitika ... Rainer M. János előszavát követően tíz tanulmány mutatja be az 1956-os forradalom és szabadságharc visszhangját a közép-európai szocialista ... KELLO.HU - Tárolt lap
 10. Teleki Pál és a magyar külpolitika, 1939-1941*

  Czettler Antal (1925-) - Budapest,Kairosz,2008 - ISBN: 9789636620721* külpolitika ... A könyv - amely az Ünnepi Könyvhét kiadványa - először 1997-ben jelent meg (Budapest, Magvető, 1997). A tanulmánykötet elsődleges célja a gr ... KELLO.HU 2400 Ft - Tárolt lap
 11. Egy döntés története (magyar határnyitás - 1989. szeptember 11. nulla óra)*

  Oplatka, Andreas (1942-) - Budapest,Helikon,2008 - ISBN: 9789632271491* külpolitika ... A nyolcvanas évek végén lezajlott kelet-európai rendszerváltozás-sorozatok magyar szemszögből hősi tette volt nyugati határunk megnyitása az ... KELLO.HU 2993 Ft - Tárolt lap