(x)
 1. Német polgárság magyar földön*

  Pukánszky Béla - Franklin-Társulat - Történelem , Politika , Belpolitika , Kisebbségi kérdés ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 2. Kisebbségi sorskérdések*

  Jakabffy Elemér (1881-1963) - Balázs Sándor (1928-) (vál.) - Kolozsvár,Kriterion,2005 - ISBN: 9732608196* kisebbségi politika ... , aki egy személyben volt jogász, kisebbségi politikus, folyóirat ... és munkásságának kronológiája zárja. A kötet minden, Erdély és a kisebbségi ... KELLO.HU 2175 Ft - Tárolt lap
 3. "Bátrabb igazságokért" (Illyés Gyula az erdélyi magyarságról, 1977-78)*

  Illyés Gyula (1902-1983) - Pomogáts Béla (1934-) (sajtó alá rend.) - Marosvásárhely,Mentor,2013 - ISBN: 9789735996048* kisebbségi politika ... föl lehetett vetni a kisebbségi magyar közösségek sanyarú sorsát ... KELLO.HU 2061 Ft - Tárolt lap
 4. Több mint húsz év a roma közéletben*

  Csorba Zoltán - Budapest,Gondolat,2014 - ISBN: 9789636935221* kisebbségi politika ... aktivistaként, szociális munkásként, kisebbségi önkormányzati képviselőként ... KELLO.HU 2250 Ft - Tárolt lap
 5. Állam és kisebbség Ázsiában - európai nézőpontból*

  Böszörményi Jenő (1971-) (szerk.) -Hegedűs Dániel (szerk.) -Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány (rend., közread.) -Politológiai Párbeszéd Társasága (rend.) - Budapest,EÖK!K,2008 - ISBN: 9789638799920* kisebbségi politika ... Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány egy nyolc tanulmányból álló kötetet jelentetett meg Böszörményi Jenő és Hegedűs D ... KELLO.HU 1650 Ft - Tárolt lap
 6. Európa egysége és sokszínűsége (a kisebbségek jogai : a belga és a magyar példa)*

  Suinen, Philippe (előszó ) -Bossuyt, Marc (közrem. ) -Trócsányi László ifj. (1956-) (szerk. ) -Delpérée, Francis (szerk. ) -Szegedi Tudományegyetem (Szeged) (rend., közread. ) -Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) (rend. ) - Szeged,SZTE Állam- és Jogtud. Kar,cop. 2003 - ISBN: 9632123212* Jog, kisebbségi - Magyarország KELLO.HU 1665 Ft - Tárolt lap
 7. Kisebbségi adattár : A romániai magyar sajtó 1989 után*

  Kuszálik Péter (1949-) - Bárdi Nándor (történész) (1962-) (szerk. ) -Dippold Péter (1957-) (szerk. ) - Budapest,Teleki L. Alapítvány,2001 - ISBN: 963005664X* - 12180297* Kisebbségi adattár 10. - Románia ... A romániai sajtószabadság kezdete csaknem órára pontosan meghatározható: 1989. december 23-án reggel jelentek meg az első, cenzurázatlan, fü ... KELLO.HU 2232 Ft - Tárolt lap
 8. Identitás, nyelvhasználat, asszimiláció (etnikai folyamatok magyarországi kisebbségi családokban)*

  Homi?inová, Mária - Szabómihály Gizella (1956-) (ford.) -Szarka László (1953-) (szerk.) -Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Kisebbségkutató Intézet (közread.) - Budapest,MTA Kisebbségkut. Int.,cop. 2008 - ISBN: 9789639610927* - 15894479* Kisebbségi monográfiák 6. - nemzetiség ... a kisebbségi kultúra jellemzéséig. Ezt követi az empirikus rész, melynek ... helyzetekben megmutatkozó nyelvhasználatról, a kisebbségi kulturális ... KELLO.HU 3150 Ft - Tárolt lap
 9. Sztálin a székelyeknél (a Magyar Autonóm Tartomány története, 1952-1960)*

  Bottoni, Stefano (1977-) - Bárdi Nándor (1962-) (szerk.) - Csíkszereda,Pro-Print Kvk.,2008 - ISBN: 9789738468801* - 14546000* Múltunk könyvek - kisebbségi kérdés ... A fiatal olasz történész kötetének alapja doktori disszertációja, amely először anyanyelvén jelt meg. Ennek magyar fordításaként, bővített é ... KELLO.HU 2235 Ft - Tárolt lap
 10. Identitás és reprezentáció (az etnikai hovatartozás meghatározásától a politikai képviseletig)*

  Pap András László - Szarka László (1953-) (szerk.) -Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Kisebbségkutató Intézet (közread.) - Budapest,MTA Kisebbségkut. Int.,2007 - ISBN: 9789636930004* - 15894479* Kisebbségi monográfiák - kisebbség ... esélyeire. A képviseletelmélet és a kisebbségi jogok azonban számos olyan ... a kisebbségi (faji, nemzeti, etnikai) hovatartozás meghatározásának ... KELLO.HU 3141 Ft - Tárolt lap
 11. Kisebbségvédelem és revízió (magyar törekvések az Európai Nemzetiségi Kongresszuson, 1925-1939)*

  Eiler Ferenc (1968-) - Szarka László (1953-) (szerk.) -Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Kisebbségkutató Intézet (közread.) - Budapest,MTA Kisebbségkut. Int.,2007 - ISBN: 9789636930318* - 15894479* Kisebbségi monográfiák 4. - nemzetiség ... Az 1925-től 1939-ig tevékenykedő Európai Nemzetiségi Kongresszus volt az egyetlen olyan szervezet, amely a nemzeti kisebbségek helyzetének v ... KELLO.HU 3168 Ft - Tárolt lap