(x)
 1. Szótanulmányok a filippi levélhez*

  Wuest, Kenneth Samuel (1893-1962) - Budapest,Evangéliumi K.,2008 - ISBN: 9789639867062* apostoli levél ... Az amerikai protestáns szerző két apostoli levelet elemez 1942-ben megjelent tanulmányában. Először Pál apostol Filippibeliekhez írt levele, ... KELLO.HU 1125 Ft - Tárolt lap
 2. A zsidókhoz írt levél, Jakab levele, Péter levelei magyarázata (magyarázata)*

  Hole, F. B. (1874-1964) - Budapest,Evangéliumi K.,cop. 2006 - ISBN: 9637369651* apostoli levél ... Az Evangéliumi Kiadó tematikus bibliamagyarázatai sorában Pál apostol Zsidókhoz írt levelét, Jakab levelét és Péter apostol két levelét tárj ... KELLO.HU 900 Ft - Tárolt lap
 3. Júdás levelének magyarázata*

  Heijkoop, Hendrik L. (1906-1995) - Budapest,Evangéliumi K.,[2007] - ISBN: 9637369686* , 9789637369681* apostoli levél ... igehirdető, Hendrik Heijkoop kitér a levél tartalmán kívül annak ... KELLO.HU 563 Ft - Tárolt lap
 4. A halál - legyőzött ellenség*

  Briem, Christian - Budapest,Evangéliumi K.,2011 - ISBN: 9789637369765* apostoli levél ... "Mint utolsó ellenség, töröltetik el a halál" - biztatja Pál apostol a pártoskodó, az istentiszteleti rendtartásban és tanításokban elhajlás ... KELLO.HU 562 Ft - Tárolt lap
 5. Pál és a rómaiak (a Római levél kortörténeti olvasata)*

  Pecsuk Ottó (1974-) - Budapest,Kálvin,2009 - ISBN: 9789635581276* apostoli levél ... jelentetett meg. A Római levél tartalmának súlya, ennélfogva értelmezésbeli ... KELLO.HU 2175 Ft - Tárolt lap
 6. "Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét!" (az Efézus 6,10-20 magyarázata)*

  Langhammer, Joachim - Budapest,Evangéliumi K.,2009 - ISBN: 9789639867376* apostoli levél ... Egy korabeli (az akkor legkorszerűbbnek tekintett felszerelésű római) harcos áll előttünk, ha elolvassuk Pál apostol Efézusbeliekhez írt lev ... KELLO.HU 1080 Ft - Tárolt lap
 7. Pál apostol levele a galáciabeliekhez (kommentár bevezetéssel és exkurzusokkal)*

  Balla Péter (1962-) - Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány (közread.) - Budapest,KIA,2009 - ISBN: 9789639390584* apostoli levél ... A református teológiaprofesszor újabb könyve, bár címe arra predesztinálná, nem a klasszikus értelemben vett részletes újszövetségi kommentá ... KELLO.HU 1800 Ft - Tárolt lap
 8. Tetőtől talpig (Jakab levele a cselekvő hitről)*

  Lamb, Jonathan - Gulyás Melinda (ford.) - Budapest,Harmat,2010 - ISBN: 9789632880488* apostoli levél ... Gyakorló keresztények körében tartja magát az a nézet, ha valaki úgy érezné, hogy hitében megüti az isteni mértéket, vagyis a hívő élete ren ... KELLO.HU 1350 Ft - Tárolt lap
 9. A Tituszhoz írt levél magyarázata*

  Langenberg, Heinrich (1876-1972) - Budapest,Evangéliumi K.,2010 - ISBN: 9789639867512* apostoli levél ... . A levél címzettje születése szerint görög, tehát pogány-keresztény ... KELLO.HU 945 Ft - Tárolt lap
 10. The mummy returns*

  Taylor, Nancy - Whitman, John (alapján) -Hopkins, Andy (szerk.) -Potter, Jocelyn (szerk.) - Harlow,Pearson,2002 - ISBN: 0582503795* Penguin readers Level 2. KELLO.HU - Tárolt lap