(x)
 1. Duna-táji dilemmák (nemzeti kisebbségek - kisebbségi politika a 20. századi Kelet-Közép-Európában)*

  Szarka László (1953-) - Budapest,Ister,1998 - ISBN: 9638587040* nemzetiségi kérdés KELLO.HU - Tárolt lap
 2. Európa bűne (ahogy elbántak a magyarokkal)*

  Ádám Sándor - Budapest,Magánkiad.,2004 - ISBN: 9634408907* nemzetiségi kérdés ... A szerző kötetében a magyar történelem legfájóbb momentumát és annak következményeit elemzi sajátos, indulatoktól sem mentes formában. Heged ... KELLO.HU 1500 Ft - Tárolt lap
 3. Német nemzetiség - magyar hazafiság (tanulmányok a magyarországi németség történetéből)*

  Tilkovszky Loránt (1927-) - Pécs,JPTE TK K.,1997 - ISBN: 9636414580* nemzetiségi kérdés KELLO.HU 706 Ft - Tárolt lap
 4. Kisebbségek együttélése*

  Kisebbségkutató Közalapítvány Kuratóriuma (Pécs) (közread. ) - Pécs,Kisebbségkut. Közalapítvány Kuratóriuma,2000 - nemzetiségi kérdés KELLO.HU 700 Ft - Tárolt lap
 5. A béke oltókése (a rabnemzetek és őshonos nemzeti kisebbségek könyve)*

  Ustoros Gergely - Budapest,Püski,1999 - ISBN: 9639188506* Nemzetiségi kérdés ... A szerző kiinduló tétele az a statisztikai adat, hogy a világon minden hatodik ember ez napjainkban kb. egymilliárd lélek - úgy él ősei szül ... KELLO.HU - Tárolt lap
 6. A magyarkérdés Szlovákiában (cikkek, tanulmányok)*

  Kus?, Miroslav (1931-) - Kovács László, G. (1961-) (vál. ) -Görözdi Judit (ford. ) - Pozsony,Kalligram,2002 - ISBN: 8071494739* nemzetiségi kérdés ... Miroslav Kusy 1968-ban aktívan részt vett a Prágai Tavasz eseményeiben, támogatta a reformtörekvéseket, ezt követően volt állástalan, majd a ... KELLO.HU 1200 Ft - Tárolt lap
 7. Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés, 1956-1989*

  Földes György (1952-) - Dorkó Szabolcs (közrem.) - Budapest,Napvilág,2007 - ISBN: 9789639350557* nemzetiségi kérdés ... Magyarország és Románia 20. századi kapcsolattörténetének a nemzetiségi kérdés volt a legnagyobb horderejű permanens problematikája. Ezen ... KELLO.HU 2250 Ft - Tárolt lap
 8. Romániai magyar évkönyv*

  Bodó Barna (1948-) (szerk.) -Bakk Miklós (1952-) (közrem.) -Somai József (1931-) (közrem.) -Ádám Beáta (1982-) (közrem.) -Szórvány Alapítvány (közread.) - Temesvár,Szórvány Alapítvány,2007 - ISBN: 9789736313639* nemzetiségi kérdés ... Az évkönyv 2006-os kötete a korábbról már jól ismert széles látókörrel, gazdag tartalommal, vaskos kivitelben, igényes szerkesztésben és min ... KELLO.HU 3938 Ft - Tárolt lap
 9. Az őszinteség két napja, 1956. szeptember 29-30. (erdélyi magyar értelmiségiek 1956 őszén)*

  Benkő Levente (1961-) (sajtó alá rend.) -Papp Annamária (ford.) -Nagy-Hintós Diana (ford.) - Kolozsvár,Polis,2007 - ISBN: 9789738341920* nemzetiségi politika ... résztvevők állásfoglalásait, a hivatalos nemzetiségi politika csak ... KELLO.HU 1650 Ft - Tárolt lap
 10. Romániai magyar évkönyv*

  Bodó Barna (1948-) (szerk.) -Bakk Miklós (1952-) (közrem.) -Somai József (1931-) (közrem.) -Szórvány Alapítvány (közread.) - Temesvár,Szórvány Alapítvány,2005 - ISBN: 9736312216* nemzetiségi kérdés ... A romániai magyarság helyzetéről átfogó képet nyújtó tanulmánygyűjtemény immár ötödik alkalommal kerül kiadásra, ám ezúttal - anyagi okokból ... KELLO.HU 3465 Ft - Tárolt lap