(x)
 1. Délibábos ég alatt (tanulmányok történelmi és nyelvtörténeti hiedelmekről)*

  Szőcs István (1928-) - Csíkszereda,Pallas-Akad.,2013 - ISBN: 9789736653476* nyelvtörténet ... Szőcs István történelmi és nyelvtörténeti hiedelmekről szóló tanulmányai kaptak helyet jelen kötetben. Előszó helyett egy, a szerzővel készí ... KELLO.HU - Tárolt lap
 2. Korai szláv kölcsönszavaink keltezési kérdései és a honfoglalás*

  Makkay János (1933-) - Budapest,Szerző,2004 - nyelvtörténet ... A régész-őstörténész újabb könyvében korai szláv kölcsönszavainkkal foglalkozik. A MnyTESz (1-4. Budapest, Akadémiai, 1967-1984) és Kniezsa ... KELLO.HU 1350 Ft - Tárolt lap
 3. Pécs - Quinque Ecclesiae (a sírkamrák és a katakombák)*

  Makkay János (1933-) - Budapest,Szerző,2007 - ISBN: 9789630619059* nyelvtörténet ... Pécs nevének két lehetséges jelentését, eredetét hivatott feltárni a jelen tanulmány, amely a szerző ez irányú kutatómunkájának eredményét ö ... KELLO.HU 1350 Ft - Tárolt lap
 4. Az ŐSEGY titka (a magyar nyelv tana)*

  Kiss Dénes (1936-) - [Budapest],Farkas L. I. Kvk.,2006 - ISBN: 9639428515* - 17885906* Magyar tankönyv - nyelvtörténet ... Ideje úgy tanulni és tanítani a magyar nyelvtant, a magyar nyelv tanát, ahogy természetes, ahogy törvényszerűen, játékosan érdekes és logiku ... KELLO.HU 1200 Ft - Tárolt lap
 5. Magyar nyelvtörténeti tanulmányok*

  Honti László (1943-) - Fóris Ágota (1970-) (szerk.) - Budapest,Károli G. Ref. Egy.,2013 - ISBN: 9789632368023* - 20633297* Károli könyvek. Monográfia - nyelvtörténet ... Honti László professzor kutatói munkássága elsősorban az obi-ugor nyelvek történetének vizsgálatára, ezen belül a hangtörténetre irányul. Fo ... KELLO.HU 3150 Ft - Tárolt lap
 6. Grammatikalizáció*

  Dér Csilla (1976-) - Budapest,Akad. K.,2008 - ISBN: 9789630586689* - 00782866* Nyelvtudományi értekezések 158. - nyelvtörténet ... A grammatikalizáció a nyelvi változás egyik sajátos formája, amelynek során egy lexikális elem (egy szó) grammatikai elemmé (pl. rag) válik, ... KELLO.HU 2100 Ft - Tárolt lap
 7. A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése*

  Bárczi Géza , E. Abaffy Erzsébet , N. Abaffy Csilla - Akadémiai Kiadó - 1982 - ISBN: 9630529041* Nyelvészet , Nyelvtörténet , Nyelvemlékek ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 8. Bécsi Codex (Első füzet)*

  Mészöly Gedeon - Magyar Tudományos Akadémia - 1916 - Nyelvészet , Nyelvtörténet , Nyelvemlékek ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 9. Jókai-kódex XIV-XV. század (A nyelvemlék betühű olvasata és latin megfelelője)*

  P. Balázs János , Négyesi Mária - Akadémiai Kiadó - 1981 - ISBN: 9630524600* Nyelvészet , Nyelvtörténet , Nyelvemlékek ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 10. Magyar nyelvemlékek*

  Molnár József , Simon Györgyi , Bárczi Géza , E. Abaffy Erzsébet - Tankönyvkiadó Vállalat - 1980 - ISBN: 9631747387* Nyelvészet , Nyelvtörténet , Nyelvemlékek ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap