(x)
 1. Orosz ikon (orosz nyelvű)*

  Lepahin Valerij - JATE Kiadó - 1989 - Idegennyelv , Idegennyelvű könyvek , Orosz ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 2. Kezdők orosz nyelvkönyve*

  Davies, Helen - Nagy Lászlóné (átd.) -Shackell, John (ill.) -Irving, Nicole (szerk.) - Budapest,Holnap,cop. 2005 - ISBN: 9633462193* orosz nyelv ... , amikor elkészítették az orosz nyelv legfontosabb szavait (főneveket ... az orosz szavakat, a rajzok melletti föliratokból olvasható le a tárgy ... KELLO.HU 1575 Ft - Tárolt lap
 3. A cár és a madár [elektronikus dok.] (40 orosz diamesefilm)*

  Bíró Ferenc (összeáll.) - Budapest,Arcanum,[2003] - ISBN: 9639374431* orosz irodalom ... A CD-ROM negyven mesediafilmet tartalmaz, amelyek között mű- és népmesék, rajzfilmátdolgozások, illetve oktató, nevelő célzattal készült mes ... KELLO.HU 3751 Ft - Tárolt lap
 4. Miau és más vidám mesék*

  Suteev, Vladimir Grigor'evi? (1903-1993) - Balassa Anna (1943-) (ford. ) - Budapest,Móra,2005 - ISBN: 9631180751* orosz irodalom KELLO.HU 1793 Ft - Tárolt lap
 5. Magyar - orosz szótár*

  Gáldi László (1910-1974) -Uzonyi Pál (1954-) - Uzonyi Pál (1954-) (szerző ) - Budapest,Akad. K.,2000 - ISBN: 9630576341* orosz nyelv ... húsz esztendeje kiadott Hadrovics - Gáldi-féle magyar-orosz nagyszótár ... . Manapság mind a magyar, mind az orosz nép egészen más viszonyok között él ... KELLO.HU 9854 Ft - Tárolt lap
 6. Leksi_eskaâ semantika russkogo âzyka*

  Lendvai Endre - Budapest,Nemz. Tankvk.,1998 - ISBN: 9631883523* orosz nyelv ... jelentéstanára is. A kizárólag orosz nyelvű munka tankönyvszerűen épül ... KELLO.HU 1470 Ft - Tárolt lap
 7. A 6-os számú kórterem és más írások*

  ?ehov, Anton Pavlovi? (1860-1904) - Szőllősy Klára (1913-1970) (ford.) - Budapest,Holnap,1994 [!2008] - ISBN: 9789633460825* , 9633460824* orosz irodalom ... Főleg középiskolás diákok számára ajánlható a válogatás, mely Csehov drámai remekműve, a Három nővér mellett az orosz író legismertebb ... KELLO.HU 1890 Ft - Tárolt lap
 8. Az orosz irodalom antológiája a kezdetektől 1940-ig*

  Zöldhelyi Zsuzsanna (1928-) (szerk. ) -Szőke Katalin (1950-) (szerk. ) - Budapest,Nemz. Tankvk.,2001 - ISBN: 9631912213* Orosz irodalom ... válogatásban az orosz irodalom legfontosabb, legjellemzőbb alkotásait, illetve azok szemelvényeit. Elöljáróban az orosz folklór leghíresebb ... KELLO.HU 2873 Ft - Tárolt lap
 9. Orosz - magyar szótár*

  Gáldi László (1910-1974) - Uzonyi Pál (1954-) (szerző ) - Budapest,Akad. K.,2000 - ISBN: 9630576333* orosz nyelv KELLO.HU 9854 Ft - Tárolt lap
 10. Orosz - magyar , magyar - orosz tematikus szótár*

  Botlik Dénesné - Botlik Sándor (szerző ) - Budapest,M.P.L. Kv.,2001 - ISBN: 9639328235* orosz nyelv ... A kötet bevezetésül rövid áttekintést ad az orosz nyelv ... nyelvtani tudnivalóit. Ezután következik 23 témakör orosz-magyar ... KELLO.HU 1876 Ft - Tárolt lap
 11. Szibéria*

  ?ehov, Anton Pavlovi? (1860-1904) - Devecseriné Guthi Erzsébet (1892-1965) (ford.) -Makai Imre (1920-1995) (ford.) -Király Zsuzsa (1945-) (ford.) -Sántha István (1968-) (szerk.) - Budapest,Terebess,1998 - ISBN: 963914715X* orosz irodalom ... A kis kötet a nagy orosz író egy szibériai útleírását (Szibéria ... tervezett, ám "csak" novellákra futotta). Az orosz kritikai kiadás ... KELLO.HU 891 Ft - Tárolt lap