(x)
 1. A kollektív szerződés rendszere és gyakorlata*

  Dr. Nagy László - Táncsics Könyvkiadó - 1976 - Jogtudomány , Jogi ismeretek , Emberi és polgári jog ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 2. Polgári jogi alapok*

  Lenkovics Barnabás (jogász) (1950-) - Budapest,Rejtjel,2003 - Jog, polgári KELLO.HU 2430 Ft - Tárolt lap
 3. A magánjog alapjai*

  Kenyeres János (közrem. ) -Török Gábor (szerk. ) - Budapest,HVG-ORAC,2002 - ISBN: 963940439X* Jog, polgári KELLO.HU 2318 Ft - Tárolt lap
 4. Polgári perjog (általános rész)*

  Gáspárdy László (1937-) (közrem. ) -Wopera Zsuzsa (szerk. ) - Budapest,KJK-Kerszöv,2003 - ISBN: 963224723X* Perjog, polgári KELLO.HU 3591 Ft - Tárolt lap
 5. A személyi jog vázlata*

  Lenkovics Barnabás (jogász) (1950-) - Székely László (szerző ) - Budapest,Eötvös J. Kvk.,2000 - ISBN: 9639316083* Jog, polgári ... A magyar polgári jog témakörét feldolgozó egyetemi tankönyvek első ... : 'a személyi jog a polgári jog viszonylag önálló jogterülete, amely ... KELLO.HU - Tárolt lap
 6. Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga*

  Mádl Ferenc (1931-2011) -Vékás Lajos (1939-) - Vékás Lajos (jogász, akadémikus) (1939-) (szerző ) - Budapest,Nemz. Tankvk.,2004 - ISBN: 963195479X* Jog, polgári ... Az elmúlt évek politikai-gazdasági változásainak következtében napjainkban tovább növekszik a külföldi vonatkozású jogviszonyok száma. Ezekb ... KELLO.HU 4410 Ft - Tárolt lap
 7. Az új polgári törvénykönyv elméleti előkérdései*

  Vékás Lajos (1939-) - Budapest,HVG-ORAC,2001 - ISBN: 963920384X* Jog, polgári ... A hazánkban jelenleg érvényes polgári jogi szabályozás, vagyis a Polgári Törvénykönyv a szocialista tulajdonviszonyok között született meg ... KELLO.HU 3024 Ft - Tárolt lap
 8. A civil társadalom szervezeteinek joga Magyarországon (vázlat a nonprofit szféra szabályozásáról)*

  Csehi Zoltán - Budapest,Gondolat,2007 - ISBN: 9789636930608* polgári jog ... Harmadik szektor, nonprofit szervezetek, közhasznú szervezetek, kiemelkedően közhasznú szervezetek, civil társadalom, az egyházak és a civil ... KELLO.HU 1512 Ft - Tárolt lap
 9. Szakértői javaslat az új Polgári törvénykönyv tervezetéhez*

  Vékás Lajos (1939-) (szerk.) -Burger László (közrem.) - Budapest,Complex,2008 - ISBN: 9789632249377* polgári jog ... a Polgári Törvénykönyv átfogó, a nemzetközi gyakorlatnak ... egy kormányhatározat a Polgári Jogi Kodifikációs Főbizottságot bízta meg ... KELLO.HU 7403 Ft - Tárolt lap
 10. Parerga (dolgozatok az új polgári törvénykönyv tervezetéhez)*

  Vékás Lajos (1939-) - Budapest,HVG-ORAC,2008 - ISBN: 9789632580210* polgári jog ... Két évvel ezelőtt, 2006-ban készült el az új polgári törvénykönyv ... : az első részben az alkotmánnyal, emberi jogokkal és polgári joggal ... KELLO.HU 4200 Ft - Tárolt lap
 11. Polgári perjog (általános rész)*

  Wopera Zsuzsa (1968-) (szerk.) -Cserba Lajos (1953-) (közrem.) - Budapest,Complex,2008 - ISBN: 9789632249506* polgári jog ... Az elsősorban a joghallgatók polgári eljárásjogi ismereteinek ... megállapításaival kiegészített tankönyv a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi ... KELLO.HU 3229 Ft - Tárolt lap