(x)
 1. A római jog definitióinak betűsoros jegyzéke*

  Gál Lajos - Politzer Zsigmond és Fia kiadása - 1902 - Jogtudomány , Római jog ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 2. Kontuly Béla, 1904-1983*

  Bizzer István - Legeza László (1952-) (szerk.) -Réthy Zsoltné (előszó) - Budapest,Mikes,2003 - ISBN: 9638130474* Római iskola ... 1929-től a '40-es évekig bezárólag a Római Magyar Akadémia ... el az ún. római iskolaként. Ennek egyik kiemelkedő, nemzetközi hírű ... KELLO.HU 2993 Ft - Tárolt lap
 3. A római jog története és institúciói*

  Földi András (1957-) -Hamza Gábor (1949-) - Brósz Róbert (1915-1994) (alapján) -Pólay Elemér (1915-1988) (alapján) -Rihmer Zoltán (1947-) (sajtó alá rend.) -Lukácsi Péter (közrem.) -Reiniger Balázs (közrem.) - Budapest,Nemz. Tankvk.,2009 - ISBN: 9789631967999* római jog ... A jogászképzés első komoly megmérettetésének számító római jog ... Földi András és Hamza Gábor A római jog története és institúciói című ... KELLO.HU 5850 Ft - Tárolt lap
 4. Fortuna kegyeltjei 2. köt.*

  McCullough, Colleen (író) (1938-) (szerző) - Szántó Judit (1932-) (ford. ) - Budapest,Európa,2001 - ISBN: 9630759705* Római Birodalom KELLO.HU 2625 Ft - Tárolt lap
 5. Állam és jog az ősi Rómában*

  Zlinszky János (jogász) (1928-) - Budapest,Akad. K.,2001, cop. 1996 - ISBN: 9630578379* Jog, római ... A római jog európai kultúránk egyik alapeleme, amelynek ... eredményét adja közre kötetében, amelyben a római állam és jog ... KELLO.HU 1350 Ft - Tárolt lap
 6. Titus 2. : A választás*

  Nahmias, Jean-François (szerző) - Orosz Zsuzsanna (ford. ) - [Budapest],Elektra,2001 - ISBN: 9639391115* Római Birodalom ... nem is érthető. A római hadvezér és császár, a cí mszereplő ... KELLO.HU 1650 Ft - Tárolt lap
 7. Jog, vallás és retorika (studia Mureniana)*

  Nótári Tamás (1976-) - Szeged,Lectum,2006 - ISBN: 9639640026* római jog ... komplexitásában értelmezhetőek. Jog, vallás, retorika - a római gondolkodás ... , a klasszika-filológia és a római jog kutatói mellett a klasszikus római ... KELLO.HU 2340 Ft - Tárolt lap
 8. Római regék és mondák*

  Nemere István (1944-) - [Budapest],Anno,[2006] - ISBN: 9637830618* római mitológia ... A római regék és mondák magyar nyelvű feldolgozásai elsősorban Vergilius, Ovidius és Livius művein alapulnak. Őket követi (vagy inkább ... KELLO.HU 788 Ft - Tárolt lap
 9. Róma története*

  Velleius Paterculus - Hoffmann Zsuzsanna (1951-) (ford.) - Szeged,Lectum,2007 - ISBN: 9789639640092* , 9639640093* Római Birodalom ... az egyetlen Kr. e. és Kr. u. 1. század fordulóján élt római szerző, akinek ... KELLO.HU 1800 Ft - Tárolt lap
 10. Világtörténelmi enciklopédia 4. : Róma virágkora és bukása*

  Sagarra, Marta (térk.) -Socías Campuzano, Marcel (ill.) -Kapcsos Éva (ford.) - ISBN: 9789630955706* Római Birodalom ... Az enciklopédia-sorozat negyedik kötetében a Római Birodalom ... a bronzkori és a vaskori Európáról, az etruszk kultúráról, a római ... KELLO.HU 1341 Ft - Tárolt lap
 11. Pogány birodalomból keresztény birodalom (a Római Birodalom kereszténnyé válása a Codex Theodosianus tükrében)*

  Sáry Pál (1970-) - Budapest,Szt. István Társ.,2009 - ISBN: 9789632771304* római jog ... az anyagát - képezi a római jog alapját. A tizenhatodik kötet tartalmazza ... feldolgozva áttekinti, hogyan alakult át a Római Birodalom vallási kultúrája ... KELLO.HU 1200 Ft - Tárolt lap