(x)
 1. A kitántorgott egyház*

  Komjáthy Aladár - Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya - 1984 - ISBN: 9633001498* Vallás , Kereszténység , Egyházak, felekezetek , Református ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 2. Bartha Mór élete és kora*

  Gacsályi Gábor (1925-) - Szenci Molnár Társaság (Budapest) (közread. ) - Budapest,Szenci Molnár Társ.,2000 - ISBN: 9632500288* Református egyház ... Bartha Mór (1831-1912) református lelkész ama népüket szolgáló ... és a szatmári református egyház önvédelmi harcot szolgáló tevékenységére ... KELLO.HU 960 Ft - Tárolt lap
 3. A Biblia (hitünk és életünk zsinórmértéke)*

  Ágoston István - Budapest,Kairosz,2005 - ISBN: 9637510869* református egyház ... és művelődéstörténeti esszé sajátos ötvözete. Célja a magyarországi református egyház ... KELLO.HU 1950 Ft - Tárolt lap
 4. Az andrásfalvi reformátusok két évszázada (válogatás az egyházközség levéltári anyagából)*

  Zsók Béla (1939-) (összeáll.) - Kolozsvár,Kriterion,2005 - ISBN: 9732608064* református egyház ... A levéltári forrásokra épülő kötet a bukovinai székely falu, Andrásfalva reformátusainak két évszázadát dolgozza fel. A dokumentumokon keres ... KELLO.HU 1426 Ft - Tárolt lap
 5. Erőt kaptok, és tanúim lesztek (igehirdetések, tanulmányok, elmélkedések, interjúk)*

  Erdélyi Géza (1937-) - Tőkés László (1952-) (utószó) - Pozsony,Madách-Posonium,2005 - ISBN: 8070894024* református egyház ... református egyház létének alapkérdései, átszőve nemzeti létünk történelmi ... nagyváradi református püspök írt utószót. ... KELLO.HU 1125 Ft - Tárolt lap
 6. Adalékok a Magyarországi Református Egyházban az 1956-1957-es esztendőben történtekhez (dokumentumok a Református Megújulási Mozgalom és az Országos Intézőbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások történetéből)*

  Ladányi Sándor (1937-) (szerk.) -Kozma Borbála, L. (sajtó alá rend.) - Budapest,Kálvin,2006 - ISBN: 9635580525* református egyház ... Református Egyetem tanszékvezető tanára, az 1956-os forradalom ... teremtve a Magyarországi Református Egyház 19551956-ban tett ... KELLO.HU 2400 Ft - Tárolt lap
 7. A református egyházról (kézikönyv)*

  Kiss Nándor - Csete-Szemesi István (előszó) - Újvidék,Forum,2005 - ISBN: 8632306413* református egyház ... nyelven - magyarul és szerbül - ad tájékoztatást a református egyház ... református templomokról és gyülekezeti eseményekről készített fekete-fehér ... KELLO.HU 900 Ft - Tárolt lap
 8. Magyar református önismereti olvasókönyv (válogatás a XX. század első felének református teológiai irodalmából)*

  Németh Pál (szerk.) - Budapest,Kálvin,1997 - ISBN: 9633006872* református egyház ... A református teológiának immár bizonyítottan egyik legjelentősebb ... , hogy a magyar református teológiai irodalom is világszínvonalú volt ... KELLO.HU 1725 Ft - Tárolt lap
 9. Mind testestől, mind lelkestől (kortárs magyarázatok a Heidelbergi Kátéhoz)*

  Daray Erzsébet (szerk.) -Visky András (1957-) (szerk.) -Adorján Kálmán (közrem.) - Kolozsvár,Koinónia,2005 - ISBN: 9737605306* református egyház ... A református egyház hitvallásai között számon tartott mű Pfalz ... magyarul is. Az 1619-es dordrechti zsinaton az egész kontinens református ... KELLO.HU 1575 Ft - Tárolt lap
 10. A Magyarországi Református Egyház címtára*

  Magyarországi Református Egyház (közread.) - Budapest,Kálvin,2006 - ISBN: 14189364* református egyház ... , a tisztségviselők neveit, az elérhetőségeket tartalmazza a református egyház ... , az egyházközségekről, a református egyház testületeiről, intézményeiről (ide értve pl ... KELLO.HU 750 Ft - Tárolt lap
 11. Illés kenyerén (írások, dokumentumok Dobos Károly református lelkipásztor kitelepítésének éveiből)*

  Dobos Károly (1902-2004) - Miklya Luzsányi Mónika (1965-) (vál.) - Kiskunfélegyháza,Parakletos,2006 - ISBN: 9638681489* református egyház ... A közelmúltban elhunyt Dobos Károly 101 évet élt. A református lelkész a 20-as évek elején lépett Isten szolgálatába, ahol először több ... KELLO.HU 893 Ft - Tárolt lap