(x)
 1. Figyelem vagy fegyelem?! (Az előadói magatartás)*

  Montágh Imre , Dr. Zrinszky László , Szűts László - Kossuth Könyvkiadó - 1986 - ISBN: 9630927853* Nyelvészet , Retorika ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 2. A szónoki mesterség (a C. Herenniusnak ajánlott retorika)*

  Cornificius (i.e. 2-1. sz.) - Adamik Tamás (nyelvész, klasszikus filológus) (1937-) (ford. ) - Budapest,M. Kvklub,2001 - ISBN: 963547296X* Retorika ... ismeretében szól a retorika alapvető kérdéseiről, a szónoki viselkedés ... KELLO.HU 1650 Ft - Tárolt lap
 3. Retorika (a szóból épült gondolat)*

  Aczél Petra, L. - Budapest,Krónika Nova,2004 - ISBN: 9639128732* Retorika ... a retorika klasszikus értékeit és hazai kutatásának újabb eredményeit ... jelent meg, amely egyfelől tankönyvszerűen rendszerezi a retorika ... KELLO.HU 1152 Ft - Tárolt lap
 4. Szónoklattan*

  Quintilianus, Marcus Fabius (30?-96?) - Adamik Tamás (1937-) (szerk.) - Pozsony,Kalligram,2008 - ISBN: 9788071499619* retorika ... Quintilianus Szónoklattana jóval túlmutat a retorika határain, már amennyiben a fogalmat pusztán az ékesszólás művészeteként fogjuk fel ... KELLO.HU 3591 Ft - Tárolt lap
 5. Oratoris officium (tanulmányok a hetvenéves Adamik Tamás tiszteletére)*

  Adamik Tamás (1937-) - Déri Balázs (1954-) (szerk.) -Aczél Zsolt (közrem.) -Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Bölcsészettudományi Kar. Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszék (közread.) - Budapest,L'Harmattan,2008 - ISBN: 9789634639756* retorika ... követően az olvasó bepillantást nyerhet úgy az ókori retorika elméleti ... , irodalomtörténész szakembereken túl középiskolai tanárok és a retorika, illetve ... KELLO.HU 1500 Ft - Tárolt lap
 6. A nyilvános beszéd*

  Horváth Lajos (1933-2008) - Budapest,Balassi,cop. 2008 - ISBN: 9789635067633* retorika ... A maga nemében egyedülálló kötettel köszönti az Ünnepi Könyvhetet a Balassi Kiadó, mely könyv egyúttal tiszteletteljes főhajtás az idén ápri ... KELLO.HU 2175 Ft - Tárolt lap
 7. Közszereplés (a társadalmi szintű kommunikáció kézikönyve)*

  Németh Erzsébet (1962-) - Budapest,Osiris,2006 - ISBN: 9633898943* retorika ... Bár sem kiadásjelzés, sem a fülszöveg vagy előszó nem jelzi, a kötet a korábban többször megjelent Közszereplés. A modern retorika ... KELLO.HU 3132 Ft - Tárolt lap
 8. A nyelvi képek osztályozása és elméleti megközelítése a XVI. századi francia ramista retorikákban*

  Valyon Eszter - [Debrecen],Debreceni Egy. K.,2010 - ISBN: 9789633180860* retorika ... vonatkozó kísérlete, hogy a retorika rendszerét racionalizálja, milyen ... KELLO.HU 1868 Ft - Tárolt lap
 9. Retorikai olvasókönyv (tankönyv és szöveggyűjtemény)*

  Bene Annamária - Újvidék,Forum,2010 - ISBN: 9788632307667* retorika ... A retorika (görögül: rhétoriké) a szónoklat tudománya. Eredetileg ... kötete előbb áttekinti a retorika történetét, majd a szónoki beszéd ... KELLO.HU 1350 Ft - Tárolt lap
 10. Szónoklattan*

  Quintilianus, Marcus Fabius (30?-96?) - Adamik Tamás (1937-) (szerk.) - Pozsony,Kalligram,2009 - ISBN: 9788081010583* retorika ... A huszadik századi kortárs olasz művészet egyik legellentmondásosabb, legvitatottabb, ám mindezek ellenére (vagy tán pont ezért) emblematiku ... KELLO.HU - Tárolt lap
 11. Retorikai lexikon*

  ADAMIK TAMÁS (1937-) (SZERK.) -ACZÉL PETRA (1971-) (KÖZREM.) - Adamik Tamás (1937-) (szerk.) -Aczél Petra (1971-) (közrem.) - Pozsony,Kalligram,2010 - ISBN: 9788081013447* retorika ... A huszadik századi kortárs olasz művészet egyik legellentmondásosabb, legvitatottabb, ám mindezek ellenére (vagy tán pont ezért) emblematiku ... KELLO.HU - Tárolt lap