(x)
 1. Neked is van, nekem is van... (találós kérdések)*

  Főfai Attiláné - Puedlo Kiadó - ISBN: 9639320455* Nyelvészet , Nyelvművelés , Stilisztika , Egyéb ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 2. Stíluselemzés, stílusértékelés, stílusművelés (stilisztikai gyakorlókönyv)*

  Szikszainé Nagy Irma (1944-) - [Debrecen],Debreceni Egy. K.,2011 - ISBN: 9789633180143* stilisztika ... A nagyalakú stilisztikai gyakorlókönyv a szerző legutóbbi művének, a Magyar stilisztika (200722148) című felsőoktatási tankönyvének ... KELLO.HU 4564 Ft - Tárolt lap
 3. Kereszteződő jelentések világában (tanulmányok a kiasztikus alakzatok működéséről)*

  Nagy L. János (1946-) - Szeged,Szegedi Egyetemi Kiadó,2013 - ISBN: 9789639927643* stilisztika ... A retorikai transzmutáció, vagyis felcserélés egy speciális alfajával, a kiazmussal, és ezen belül is a kiasztikus alakzatok működésével fog ... KELLO.HU 2250 Ft - Tárolt lap
 4. Stílusról, stilisztikáról napjainkban*

  Szathmári István (1925-) - Budapest,Tinta,cop. 2005 - ISBN: 9637094156* stilisztika ... A stilisztika a nyelvtudomány fejlődő tudományága, mely előtt ... tartja számon. A hazai stilisztika kiválósága összefoglaló jellegű kis ... KELLO.HU 743 Ft - Tárolt lap
 5. A magyar stilisztika útja*

  Szathmári István (1925-) (szerk.) - Budapest,Mundus,2008 - ISBN: 9789639501607* - 14161001* Mundus - új irodalom - stilisztika ... és eddigelé utoljára a hazai stilisztika alapműve, a Szathmári István által összeállított magyar stilisztika útja, melyet a Fővárosi Szabó ... KELLO.HU 4425 Ft - Tárolt lap
 6. Nyelvtudományi értekezések : A halmozás alakzata (a halmozás fogalmának, típusainak és funkcióinak vizsgálata (Krúdy Gyula Szindbád ifjúsága című kötete alapján))*

  Pethő József (1960-) - Budapest,Akad. K.,2004 - ISBN: 9630581515* - 00782866* Nyelvtudományi értekezések 154. - stilisztika ... , a funkcionális stilisztika, a pragmatika, a hermeneutikai dialogicitás ... KELLO.HU 1418 Ft - Tárolt lap
 7. A közbevetés és a közbeékelés a Mikszáth-prózában*

  Raisz Rózsa, V. - Szathmári István (1925-) (szerk. ) - Budapest,Nemz. Tankvk.,2005 - ISBN: 9631954730* - 15885992* Az alakzatok világa 11. - stilisztika ... Az alakzatok világa sorozat soron következő kötete a néhol még a szakirodalomban is szinonimaként megjelenő alakzatokat, a közbevetést és a ... KELLO.HU 240 Ft - Tárolt lap
 8. A chiazmus gondolata és a szöveg chiazmusa*

  Nagy L. János (1946-) - Szathmári István (1925-) (szerk. ) - Budapest,Nemz. Tankvk.,2005 - ISBN: 9631954730* - 15885992* Az alakzatok világa 12. - stilisztika ... Retorikai és stilisztikai elemzésekben találkozhattunk a chiazmussal (vagy görögösen: khiaszmosszal), azaz a kereszteződés, a párhuzamos vag ... KELLO.HU 450 Ft - Tárolt lap
 9. Babits szépprózája az alakzatok tükrében (A gólyakalifa című regény vizsgálata alapján)*

  Jenei Teréz (1958-) - Szathmári István (1925-) (szerk. ) - Budapest,Nemz. Tankvk.,2005 - ISBN: 9631954757* - 15885992* Az alakzatok világa 13. - stilisztika ... A retorikai és stilisztikai alakzatokat tárgyaló sorozat újabb tanulmánya Babits Mihály A gólyakalifa című regényének elemzésében keresi a v ... KELLO.HU 450 Ft - Tárolt lap
 10. Alakzatvizsgálat Csehov-drámák fordításaiban*

  Jónás Erzsébet, Cs. (1950-) - Szathmári István (1925-) (szerk. ) - Budapest,Nemz. Tankvk.,2005 - ISBN: 9631954765* - 15885992* Az alakzatok világa 14. - stilisztika ... Az alakzatok világa soron következő kötete az alakzatokat Csehov drámáinak fordításaiban vizsgálja. A dolgozat az orosz eredeti szövegeket i ... KELLO.HU 240 Ft - Tárolt lap
 11. Alakzatok hipertextuális szövegekben*

  Porkoláb Judit -Boda I. Károly - Szathmári István (1925-) (szerk. ) - Budapest,Nemz. Tankvk.,2005 - ISBN: 9631954773* - 15885992* Az alakzatok világa 15. - stilisztika ... A szerzőpáros tanulmánya az Újszövetség néhány részletét a stilisztikai-retorikai és a modern tudásszervezési módszerek metszéspontjában ele ... KELLO.HU 180 Ft - Tárolt lap