(x)
 1. A filozófia és a vallás*

  Székely Andorné , Dr. Lakatos György , Guy Besse , Lucien Séve , Alexandre Matheron , további kapcsolódó szerzők ... - Kossuth Könyvkiadó - 1977 - ISBN: 9630907682* Filozófia , Témaköre szerint , Társadalomfilozófia ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 2. Túlélési stratégiák (társadalmi adaptációs módok)*

  Kapitány Ágnes (1953-) -Kapitány Gábor (1948-) - [Budapest],Kossuth,cop. 2007 - ISBN: 9789630956710* társadalomfilozófia ... Mielőtt bárki azt gondolná, hogy a természetes szelekciót magyarázó biológiai tanulmánnyal van dolga, jó, ha szembesül a kötet nem kevésbé i ... KELLO.HU 3151 Ft - Tárolt lap
 3. Közösség és instabilitás*

  Karikó Sándor (1948-) (szerk.) -Balogh Tibor (1948-) (közrem.) -Alkalmazott Filozófiai Társaság (rend., közread.) - Budapest,Gondolat,2008 - ISBN: 9789636931254* társadalomfilozófia ... Az Alkalmazott Filozófiai Társaság tíz éve alakult meg kecskeméti és szegedi kutatók szorgalmazására. Az azóta is gyarapodó szellemi műhely ... KELLO.HU 1650 Ft - Tárolt lap
 4. A modernség megfigyelései*

  Luhmann, Niklas (1927-1998) - Böröczki Tamás (ford.) -Brunczel Balázs (ford.) -Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet (Budapest) (közread.) - Budapest,AKTI,2010 - ISBN: 9789636932541* társadalomfilozófia ... "A posztmodern proklamáció egy haszonnal biztosan járt: megmutatta, hogy a modern társadalom elveszítette a bizalmát saját önleírásainak hel ... KELLO.HU 1688 Ft - Tárolt lap
 5. Paradigmák erőterében ((rögzítettség/szellemítettség - adalékok a társadalom értelemteli felépítettségéhez))*

  Karácsony András (1957-) -Pokol Béla (1950-) - Máriabesnyő,Attraktor,2011 - ISBN: 9789639857810* társadalomfilozófia ... A rövid, de annál intenzívebb tanulmány szerzői a modern társadalomelméleteket -filozófiákat elemzik egy általuk bevezetett dichotóm fogalom ... KELLO.HU 1650 Ft - Tárolt lap
 6. Látható és láthatatlan világok az ezredfordulón - és utána*

  Kapitány Ágnes (1953-) -Kapitány Gábor (1948-) - [Budapest],Typotex,cop. 2013 - ISBN: 9789632797847* társadalomfilozófia ... "Minden korszaknak megvan a maga világképe. Az a mód, ahogyan annak a kornak az emberei a világot látják." A szerzőpáros hosszú ideje foglal ... KELLO.HU 3750 Ft - Tárolt lap
 7. Hungaropesszimizmus (esszébe hajlóan tudományos értekezésnek tűnő, forrásokra építkező társadalomfilozófiai spekuláció, szubjektív vélemény egy társadalom-lélektani jelenségről)*

  Balázs Sándor (1928-) - Kolozsvár,Kriterion,2013 - ISBN: 9789732610879* társadalomfilozófia ... A hungaropesszimizmus, avagy magyar borúlátás, mint kifejezés a rendszerváltozás időszakában tűnt föl, noha maga a társadalomlélektani jelen ... KELLO.HU 1872 Ft - Tárolt lap
 8. Mi a baj a világgal? (1910)*

  Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936) - Görgényi Tamás (ford.) - [Budapest],Kairosz,2004 - ISBN: 9639568562* társadalomfilozófia ... G. K. Chesterton az angol irodalom fenegyereke volt, aki elhatározta, azzal fog kilógni a sorból, hogy nem lóg ki a sorból, mondván: ha már ... KELLO.HU 2100 Ft - Tárolt lap
 9. Történelem és utópia*

  Cioran, Emil (1911-1995) - Fázsy Anikó (1939-) (ford.) - Budapest,Nagyvilág,2005 - ISBN: 9638660287* társadalomfilozófia ... A francia nyelven író román származású moralista és esszéíró hat társadalom- és történelemfilozófiai írása olvasható a kötetben. Nyugaton él ... KELLO.HU 1650 Ft - Tárolt lap
 10. A társadalom szellemi alapjai (bevezetés a társadalomfilozófiába)*

  Frank, Semën L. (1877-1950) - Szombath Attila (1971-) (ford., bev.) - Budapest,Kairosz,2005 - ISBN: 963751015X* társadalomfilozófia ... Az orosz származású szerző, akit 1921-ben űztek el hazájából, 1930-ban írta meg ma is aktuális társadalomfilozófiai főművét. A munka alapvet ... KELLO.HU 3420 Ft - Tárolt lap