(x)
 1. Kommunikációkutatás Magyarországon*

  Szabó Levente - Magyar Kommunikációtudományi Társaság - 2005 - ...tovább ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 2. Kölcsönös tudás (kommunikáció és megismerés)*

  Hamp Gábor (1964-) - Bátori Zsolt (szerk.) -Hamp Zsolt (szerk.) -Horányi Özséb (1942-) (szerk.) - Budapest,Typotex,2006 - ISBN: 9639548812* - 17872634* Kommunikációkutatás - kommunikációelmélet ... Hamp Gábor könyve a kommunikációkutatások egy fontos kérdéskörét ... tudásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a kommunikáció (az együttműködés ... KELLO.HU 2250 Ft - Tárolt lap
 3. A kommunikatív elme (a nyelvi kommunikáció fogalmi alapjai)*

  Szécsi Gábor (filozófus, kommunikációelmélet, nyelvfilozófia, ismeretelmélet) (1966-) - Budapest,Áron,2003 - ISBN: 9639210285* Kommunikációelmélet ... közösség elsődleges szervező elvéül a nyelvi kommunikáció koronként ... kommunikációelméleti kérdéseit tárgyalja, majd három fejezetben ... KELLO.HU 1152 Ft - Tárolt lap
 4. Reklám és pszichológia*

  Sas István (1948-) - Kommunikációs Akadémia (Budapest) (közread.) - [Budapest],Kommunikációs Akad.,cop. 2007 - ISBN: 9632197909* - 17876923* Kommunikációs Akadémia könyvtár - reklám ... áttekinti a reklám elméletét, művészetét, hatását, kommunikációs ... KELLO.HU 4860 Ft - Tárolt lap
 5. A kommunikációs kompetencia fejlesztése (az általános kommunikációs készségek fejlesztésének elmélete és gyakorlata)*

  Szőke-Milinte Enikő - Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest). Bölcsészettudományi Kar (Piliscsaba). Kommunikáció Intézet (közread.) - Piliscsaba,PPKE BTK Kommunikáció Int.,2005 - ISBN: 9639296996* kommunikáció ... A szerző olyan elméleti és módszertani alapismereteket kíván nyújtani művében, melyekkel nem csupán felmérhetjük, hogyan tudjuk gondolataink ... KELLO.HU 1710 Ft - Tárolt lap
 6. Osiris tankönyvek : Társadalmi kommunikáció*

  Béres István (1960-) (szerk. ) -Horányi Özséb (kommunikációkutató) (1942-) (szerk. ) -Bereczkei Tamás (1956-) (közrem. ) - Budapest,Osiris,1999 - ISBN: 9633795516* - 12189855* Osiris tankönyvek - Kommunikációelmélet ... emberi kommunikációról, az intézményes és kultúraközi kommunikációkról ... A kommunikációelmélet igazi megszületése, feltűnése idején ... KELLO.HU 2235 Ft - Tárolt lap
 7. Jel-kép könyvtár : az Osiris Kiadó és az MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport közös sorozata : A média rítusai (a kommunikáció neodurkheimi elmélete)*

  Császi Lajos (szociológus) (1948-) - Terestyényi Tamás (kommunikációkutató) (1946-) (szerk. ) - Budapest,Osiris,2002 - ISBN: 9633893178* - 14164264* Jel-kép könyvtár - Kommunikációkutatás - Média ... A kommunikáció neodurkheimi elmélete. Mint ismeretes, a francia szociológus ... ' kommunikációelmélete szerint a médiának van ma ilyesféle szerepe. Ebből a szemszögből ... KELLO.HU 1335 Ft - Tárolt lap
 8. A Budapesti Kommunikációs Főiskola tankönyvei : Kommunikációtan (fejezetek a kommunikáció elméletéből és gyakorlatából)*

  Róka Jolán (nyelvész) (1949-) - [Budapest],Századvég,2002 - ISBN: 9639211303* - 15879909* A Budapesti Kommunikációs Főiskola tankönyvei 1. - Kommunikáció ... A kötet a 2001 őszétől működő Budapesti Kommunikációs Főiskola tankönyve. Szerzője a kommunikáció heterogén mivoltára, a tudományterület ... KELLO.HU 1680 Ft - Tárolt lap
 9. A Budapesti Kommunikációs Főiskola tankönyvei : Krízismenedzsment, kríziskommunikáció*

  Barlai Róbert - Kővágó György (szerző ) - Budapest,Századvég,2004 - ISBN: 9639211893* - 15879909* A Budapesti Kommunikációs Főiskola tankönyvei 7. - Szociológia - Kommunikációelmélet - Válságkezelés ... , konfliktusok megoldása a kommunikáció különböző módozatainak alkalmazásával. A kommunikáció fogalmát és folyamatát ismertetve térnek rá ... KELLO.HU 1418 Ft - Tárolt lap
 10. Tudatosság a kommunikációban ([tanulmányok])*

  Varga Gyula, H. (1947-) (szerk.) -Aczél Petra (1971-) (közrem.) -Eszterházy Károly Főiskola. Bölcsészettudományi Kar. Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszék (Eger) (rend.) -Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Miskolci Akadémiai Bizottság (rend.) - Budapest,Hungarovox,2009 - ISBN: 9789639908673* A kommunikáció oktatása 1. - kommunikáció ... a kommunikációoktatásban, valamint a kommunikációtanár-képzés. A kötetet ... Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszéke ... KELLO.HU 1260 Ft - Tárolt lap
 11. Médiarendszerek (a média- és politikai rendszerek három modellje)*

  Hallin, Daniel C. -Mancini, Paolo - Orosz Ildikó (ford.) -Gálik Mihály (1946-) (utószó) - Budapest,Alkalmazott Kommunikációtud. Int.,2008 - ISBN: 9789636930691* - 20601867* Társadalomelmélet - kommunikációtudomány - tömegkommunikáció ... résztvevő média és kommunikáció szakos hallgatók, kutatók számára ... KELLO.HU 2625 Ft - Tárolt lap