(x)
 1. Kapcsolatrendszerek a Délnyugat-Dunántúlon (Néprajzi tanulmányok)*

  Barabás Jenő , Hála József , Balogh Balázs , Baksa Brigitta , Csorba Judit , Horváth Gyula , Szabó Irén - Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajz - 1989 - ISBN: 9634624502* Néprajz , Átfogó művek, tanulmányok ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 2. Cigány néprajzi tanulmányok : Cigány néprajzi kutatások Közép- és Kelet-Európában*

  Bódi Zsuzsanna (1949-) (szerk. ) -Martinkáné Pászti Éva (ford. ) -Eperjessy Ernő (1929-) (szerk. ) -Magyar Néprajzi Társaság (Budapest) (közread. ) - Budapest,M. Népr. Társ.,2001 - ISBN: 12178853* A magyarországi nemzetiségek néprajza -Cigány néprajzi tanulmányok 10. - Cigány néprajz - Tanulmányok KELLO.HU 1250 Ft - Tárolt lap
 3. Eszköztörténet és tárgykultúra*

  Selmeczi Kovács Attila (1942-) - Bartha Elek (1956-) (szerk.) -MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport (közread.) - [Debrecen],Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék,2012 - ISBN: 9789634735977* - 20603835* Magyar néprajzi könyvtár - magyar néprajz ... Öt éve indult a Debreceni Egyetem néprajzi tanszéke és az MTA szerkesztésében a Magyar Néprajzi Könyvtár című sorozat, teret adva a hazai ... KELLO.HU 2386 Ft - Tárolt lap
 4. Élők, holtak és adósságok (a halottak szerepe egy erdélyi falu társadalmában)*

  Hesz Ágnes - Vargyas Gábor (1952-) (szerk.) -Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Néprajzi Kutatóintézet (közread.) -Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék (közread.) - Budapest,PTE Néprajz - Kult. Antropológia Tanszék,cop. 2012 - ISBN: 9789632365619* - 15861953* Kultúrák keresztútján 16. - magyar néprajz ... társadalomvizsgálatok egyik kitüntetett terepe. A fiatal néprajzkutató könyve ... KELLO.HU 2100 Ft - Tárolt lap
 5. Erdélyi népszokások (egyetemi jegyzet)*

  Pozsony Ferenc (1955-) - Kriza János Néprajzi Társaság (közread.) -Babe?-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár). Magyar Néprajz és Antropológiai Tanszék (közread.) - Kolozsvár,KJNT,2006 - ISBN: 9738439248* Néprajzi egyetemi jegyzetek 1. - magyar néprajz ... A felsőfokú néprajzi képzésben résztvevők és a magyar folklór iránt érdeklődő olvasók figyelmére egyaránt számíthat a Néprajzi egyetemi ... KELLO.HU 3922 Ft - Tárolt lap
 6. A Kriza János Néprajzi Társaság könyvtára : Hogyan gyűjtöttek elődeink? (néhány fejezet a magyar néprajztudomány történetéből)*

  Hála József (1949-) - Kriza János Néprajzi Társaság (közread.) - Marosvásárhely,Mentor,2003 - ISBN: 9735990679* A Kriza János Néprajzi Társaság könyvtára - magyar néprajz ... Erdély néprajzi, helytörténeti feltárásával foglalkozó tudósok munkáit ... ) etnográfusok, néprajzi gyűjtők munkájával, mindennapi vesződségeivel ismertet ... KELLO.HU 1418 Ft - Tárolt lap
 7. Testi-lelki rokonság : a szinjai hantik rokonsági csoportjai [2.] : Melléklet*

  Ruttkay-Miklián Eszter (1971-) - Budapest,MTA BTK Néprajztud. Int. : PTE BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék : L'Harmattan, - ISBN: - 15861953* Kultúrák keresztútján 17. - családi kapcsolat ... A néprajzkutató tanulmánya szibériai nyelvrokonaink, a hantik társadalmi életét mutatja be és elemzi, a középpontba a rokonság kérdését ... KELLO.HU 2925 Ft - Tárolt lap
 8. Antropológia és/vagy néprajz (tanulmányok két kutatási terület vitatott határvidékéről)*

  Hofer Tamás (1929-) - Vargyas Gábor (1952-) (szerk.) -Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Néprajzi Kutatóintézet (közread.) -Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék (közread.) - Budapest,MTA Néprajzi Kutint.,cop. 2009 - ISBN: 9789632361796* - 15861953* Kultúrák keresztútján 12. - kulturális antropológia ... A kötet a neves néprajzkutató azon tanulmányaiból válogat, amelyek a néprajz és az antropológia tudományainak határmezsgyéjét érintik ... KELLO.HU 2625 Ft - Tárolt lap
 9. Céh - ipartestület - szövetkezet (társadalmi és munkaszervezési változások az endrődi lábbelikészítő iparban)*

  Szonda István - Bartha Elek (1956-) (szerk.) -MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport (közread.) - Debrecen,DE Néprajzi Tanszék,2010 - ISBN: 9789634734321* - 20603835* Magyar néprajzi könyvtár - ipartörténet ... disszertációjából készült - a Békés megyei helytörténeti, valamint néprajzi ... KELLO.HU - Tárolt lap
 10. Magyar népi ékszerek (Néprajzi Múzeum, 2005. május 31. - október 30.)*

  Balogh Jánosné Horváth Terézia -Katona Edit -Néprajzi Múzeum (Budapest) -Palóc Múzeum (Balassagyarmat) - Roboz László (fotó) -Sarnyai Krisztina (fotó) -Sas Attila (fotó) -Néprajzi Múzeum (Budapest) (közread. ) - Budapest,Néprajzi Múzeum,2005 - ISBN: 9639540196* - 15877647* Kamarakiállítások 13. - magyar néprajz ... A Néprajzi Múzeumban 2005. május 31 - október 30. között megrendezett, illetve a balassagyarmati Palóc Múzeumban jelenleg is látható, 2006 ... KELLO.HU 1650 Ft - Tárolt lap
 11. A fiatalok vasárnapja Európában*

  Keszeg Vilmos (1957-) (szerk.) -Pozsony Ferenc (1955-) (szerk.) -Tötszegi Tekla (szerk.) -Babe?-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár). Bölcsészettudományi Kar. Néprajz és Antropológia Tanszék (rend.) -Babe?-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár). Európai Tanulmá nyok Kar (rend.) -Kriza János Néprajzi Társaság (rend.) -Kriza János Néprajzi Társaság (közread.) - Kolozsvár,BBTE M. Néprajz és Antropológia Tanszék,2009 - ISBN: 9789738439443* Kriza könyvek 35. - ifjúságszociológia ... Kolozsvárott megrendezett nemzetközi konferencia néprajzos-antropológus ... , három nyelven való bemutatásával záródó kötetet néprajztudósok ... KELLO.HU 2691 Ft - Tárolt lap