(x)
 1. Növénytani ismeretek*

  Fodorpataki László (1968-) -Szigyártó Lídia -Bartha Csaba - Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Marosvásárhely). Természettudományi és Művészeti Kar. Környezettudományi Tanszék (közread.) - Kolozsvár,Scientia,2004 - ISBN: 9737953258* növénytan ... A növénytan a biológia növényekkel foglalkozó tudományága, amely a botanikai formák felépítésével, tulajdonságaival és a bennük lejátszódó ... KELLO.HU 2025 Ft - Tárolt lap
 2. Mezőgazdasági növénytan*

  Turcsányi Gábor (1951-) (szerk.) -Almádi László (1936-) (közrem.) - Budapest,Szaktudás K.,2006 - ISBN: 9639553972* növénytan ... A mezőgazdasági felsőoktatás növénytannal kapcsolatos anyagát összegző, a növényrendszertant és a növénymorfológiát is fejlődéstörténeti ... KELLO.HU 3811 Ft - Tárolt lap
 3. A növénytan alapjai (tanító szakos hallgatók számára)*

  Kincsek Irén (1947-) - Szeged,SZEK JGYF K.,2008 - ISBN: 9789637356636* növénytan ... A növénytani ismeretekbe kínál bevezetőt művében a szerző, amelyet kifejezetten szakirányú felsőoktatásban részt vevő hallgatók, leendő ... KELLO.HU 2035 Ft - Tárolt lap
 4. Növénytan (a középiskolák felsőbb osztályainak használatára, úgyszintén tanítóképző intézetek számára)*

  Szterényi Hugó (1857-1909) - Szinetár Csaba (előszó) - [Budapest],Fapadoskonyv.hu,2010 - növénytan ... Hugó növénytani munkája. Az iskolai tankönyvként íródott mű egyszerre ... KELLO.HU 2535 Ft - Tárolt lap
 5. Telepes növények (Thallophyta)*

  Précsényi István - KLTE, Növénytani Tanszék - 1989 - Természettudomány , Növényvilág , Növénytan , Rendszertan ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 6. Növényszervezettani gyakorlatok (I. éves biológus és biológia-kémia szakos hallgatók számára/Programozott jegyzet)*

  Dr. Gulyás Sándor , Dr. Szabó Margit - JATE Növénytani Tanszék - 1986 - Természettudomány , Növényvilág , Növénytan , Növényélettan , Természettudomány , Biológia , Biológia, általános , Gyakorlatok, kísérletek , Természettudomány , Növényvilág , Tankönyvek, jegyzetek , Felsőoktatási ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 7. Száras növények (Cormophyta)*

  Précsényi István - KLTE, Növénytani Tanszék - 1990 - Természettudomány , Növényvilág , Növényápolás , Egyéb , Természettudomány , Növényvilág , Növénytan , Növényélettan , Természettudomány , Növényvilág , Tankönyvek, jegyzetek , Felsőoktatási ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 8. Botanika : bevezetés a növénytanba, algológiába, gombatanba és a funkcionális növényökológiába 2. : Rendszertan*

  Tuba Zoltán (1951-) (szerk.) -Ács Éva (közrem.) -Balogh János (ill.) - ISBN: 9789631958492* növénytan ... A botanika tudományágába bevezetést kínáló háromkötetes tankönyv második darabjában a rendszertannal kapcsolatos anyagot tanulmányozhatjuk. ... KELLO.HU 3001 Ft - Tárolt lap
 9. Botanika : bevezetés a növénytanba, algológiába, gombatanba és a funkcionális növényökológiába 1. : Sejttan - szövettan - alaktan*

  Tuba Zoltán (1951-) (szerk.) -Ács Éva (közrem.) -Balogh János (ill.) - ISBN: 9789631958485* növénytan ... Egyetemi és főiskolai oktatáson belül a botanika tárgykörével foglalkozó hallgatóknak és oktatóiknak ajánlható a háromkötetes munka, amely r ... KELLO.HU 2625 Ft - Tárolt lap
 10. Botanika : bevezetés a növénytanba, algológiába, gombatanba és a funkcionális növényökológiába 3. : Növényföldrajz - társulástan - növényökológia*

  Tuba Zoltán (1951-) (szerk.) -Ács Éva (közrem.) -Balogh János (ill.) - ISBN: 9789631958508* növénytan ... A háromkötetes botanika tankönyv utolsó darabjában kerülnek tárgyalásra a növényföldrajzzal, társulástannal és növényökológiával kapcsolatos ... KELLO.HU 2850 Ft - Tárolt lap