(x)
 1. A római jog továbbélése (Áttekintő jegyzet)*

  Dr. Zlinszky János - PPKE JÁK Római jogi Tanszék - 1997 - ISBN: 9633608740* Jogtudomány , Római jog , Jogtudomány , Tanulmányok, értekezések, tankönyvek ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 2. A római jog továbbélése (Áttekintő jegyzet)*

  Dr. Zlinszky János - PPKE JÁK Római jogi Tanszék - 1997 - ISBN: 9633608740* Jogtudomány , Római jog , Jogtudomány , Tanulmányok, értekezések, tankönyvek ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 3. Római jog*

  Nótári Tamás (1976-) - Szeged,Lectum,2013[!2014] - ISBN: 9789639640474* római jog ... Nótári Tamás legújabb kötete a római jog egyetemi tankönyve, korábbi hasonló munkákkal ellentétben a római közjognak is hasonló teret ... KELLO.HU 5850 Ft - Tárolt lap
 4. Római jogi alapfogalmak*

  Péter Orsolya Márta (1966-) - Miskolc,Bíbor,2011 - ISBN: 9789639988293* római jog ... A római jog alapfogalmait betűrendben, lexikonszerűen foglalja össze ... a római jog történetét és institúcióit elsajátítani akaró jogászhallgatók ... KELLO.HU 2205 Ft - Tárolt lap
 5. A római jog története és institúciói*

  Földi András (1957-) -Hamza Gábor (1949-) - Brósz Róbert (1915-1994) (alapján) -Pólay Elemér (1915-1988) (alapján) -Rihmer Zoltán (1947-) (sajtó alá rend.) -Lukácsi Péter (közrem.) -Reiniger Balázs (közrem.) - Budapest,Nemz. Tankvk.,2009 - ISBN: 9789631967999* római jog ... A jogászképzés első komoly megmérettetésének számító római jog ... Földi András és Hamza Gábor A római jog története és institúciói című ... KELLO.HU 5850 Ft - Tárolt lap
 6. Római regék és mondák*

  Nemere István (1944-) - [Budapest],Anno,[2006] - ISBN: 9637830618* római mitológia ... A római regék és mondák magyar nyelvű feldolgozásai elsősorban Vergilius, Ovidius és Livius művein alapulnak. Őket követi (vagy inkább ... KELLO.HU 788 Ft - Tárolt lap
 7. Pogány birodalomból keresztény birodalom (a Római Birodalom kereszténnyé válása a Codex Theodosianus tükrében)*

  Sáry Pál (1970-) - Budapest,Szt. István Társ.,2009 - ISBN: 9789632771304* római jog ... az anyagát - képezi a római jog alapját. A tizenhatodik kötet tartalmazza ... feldolgozva áttekinti, hogyan alakult át a Római Birodalom vallási kultúrája ... KELLO.HU 1200 Ft - Tárolt lap
 8. Szakácskönyv a római korból*

  Apicius, Marcus Gavius (közismert római ínyenc) - Hegedűs Zsuzsa (ford. ) -Póczy Klára, Sz. (1923-) (bev. ) -Kurucz Katalin, L. (bev. ) -Gelencsér Ferenc (1928-) (fotó ) -Gottl Egon (fotós) (1933-) (fotó ) -Komjáthy Péter (fotó ) -Orlovszky Géza (1960-) (szerk. ) - Budapest,Enciklopédia,2003 - ISBN: 9638477741* Szakácskönyv - Római Birodalom KELLO.HU 1620 Ft - Tárolt lap
 9. Római jog II*

  ebook - Római jog ... Római jog pontokba gyűjtve, néhány: Cives, Latini, peregrini Latini ... existimantionis) A cselekvőképesség A család és a rokonság a rómaiaknál ... EBOOKZ.HU - Tárolt lap
 10. Római jog I*

  ebook - Római jog ... Római jog pontokba gyűjtve, néhány: Miért tanulunk ma is római jogot? Az institúció- és pandekta- rendszer (min. tétel) A római jogtörténet ... EBOOKZ.HU - Tárolt lap