(x)
 1. KÚT 2003/3-4. (Az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola kiadványa/Fiatal Egyháztörténészek Konferenciája 2003. október 28. - II. évfolyam 3-4. szám)*

  Horn Ildikó , Sipos Balázs , Dávid Géza , Gaál Ernő , Gergely Jenő , további kapcsolódó szerzők ... - ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola - 2003 - Folyóiratok, újságok , Történelem , Történelem , Folyóiratok, közlemények, évkönyvek , Magyar ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 2. Bálint Sándor, 1904-1980 (életrajz)*

  Csapody Miklós (1955-) - Romsics Ignác (1951-) (szerk.) -Eszterházy Károly Főiskola (Eger). Bölcsészettudományi Kar. Történelemtudományi Doktori Iskola (közread.) - Budapest,Akad. K.,2013 - ISBN: 9789630593373* - 20627483* Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája közleményei 3. - etnográfus ... A szerző kötetében a nagy magyar etnográfus, Bálint Sándor életrajzát kívánja megrajzolni, aki nem csupán szülőhelye, a szegedi Alsóváros ar ... KELLO.HU 3591 Ft - Tárolt lap
 3. II. Rákóczi Ferenc és a Rzeczpospolita*

  Gebei Sándor (1947-) - Romsics Ignác (1951-) (szerk.) -Eszterházy Károly Főiskola (Eger). Bölcsészettudományi Kar. Történelemtudományi Doktori Iskola (közread.) - Budapest,Akad. K.,2013 - ISBN: 9789630594066* - 20627483* Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája közleményei 4. - magyar történelem KELLO.HU 3591 Ft - Tárolt lap
 4. Helikon universitas : történelemtudomány : Admirális fehér lovon (Horthy Miklós, 1918-1944)*

  Sakmyster, Thomas (magyar származású amerikai történész) (1943-) - Romsics Gergely (1977-) (ford. ) - [Budapest],Helikon,2001 - ISBN: 9632087003* - 14178818* Helikon universitas : történelemtudomány - Magyarország ... Az életrajzi és politikatörténeti monográfiák sajátos elegyének tekinthető kötet szerzőjének címválasztása arra utal, hogy szerinte Horthy M ... KELLO.HU 1500 Ft - Tárolt lap
 5. Emlékezetpolitika (múltfeldolgozás és történelemtudomány Németországban)*

  Pócza Kálmán (1976-) - Máriabesnyő,Attraktor,2011 - ISBN: 9789639857711* történetfilozófia ... történelemtudománya) arra világít rá, hogy a Ranke által kitűzött tudományos cél ... KELLO.HU 1800 Ft - Tárolt lap
 6. Helikon universitas : történelemtudomány : Liberalizmus, radikalizmus, antiszemitizmus (a magyar orvosi, ügyvédi és mérnöki kar politikája 1867 és 1945 között)*

  Kovács M. Mária - Jalsovszky Katalin (1943-) (vál. ) - [Budapest],Helikon,2001 - ISBN: 9632086910* - 14178818* Helikon universitas : történelemtudomány - Értelmiség ... A modern 'szakértelmiség' kialakulása a klasszikus liberalizmus eszményeihez kötődik: a 19. század liberális reformjai olyan új jog- és poli ... KELLO.HU 1410 Ft - Tárolt lap
 7. Helikon universitas : történelemtudomány : A németekről (hatalmi harcok és a habitus fejlődése a tizenkilencedik-huszadik században)*

  Elias, Norbert (német szociológus, társadalomfilozófus, pszichológus) (1897-1990) - Győri László (ford. ) - [Budapest],Helikon,2002 - ISBN: 9632087984* - 14178818* Helikon universitas : történelemtudomány - Németország - Társadalom 20. sz. ... A szerzo - a 20. századi kultúrszociológia egyik legjelentosebb alakja - 1960 és 1985 között íródott tanulmányai és eloadásai alapján összeá ... KELLO.HU 1125 Ft - Tárolt lap
 8. A felügyelt (mozgás)tér (tanulmányok a szovjet típusú rendszer hazai történetéből)*

  Rainer M. János (1957-) (szerk.#) -Baráth Magdolna (1964-) (közrem.) - Budapest,Akad. K.,2011 - ISBN: 9789630590082* - 20627483* Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája közleményei 1. - politikatörténet ... Az egri Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája közleményei című sorozat első kötete az iskola oktatóinak ... KELLO.HU 2625 Ft - Tárolt lap
 9. Az oláhok eredetük szerint hun-bolgárok (latinul és első ízben magyar fordításban)*

  Bolla Márton (1751-1831) - Zajti Ferenc (1886-1961) (bev.) -Hunfalvy Pál (1810-1891) (ford.) - [Budapest],Barnaföldi G. Archívum,[2006] - ISBN: 963737714X* Történelemtudomány ... "Azok az oláhok, akik most Erdélyben laknak, II. Lipót felséges császárhoz 1791-ben benyujtott Könyörgő Irat-ukban azt követelték, hogy a tö ... KELLO.HU 900 Ft - Tárolt lap
 10. Fejezetek az új- és jelenkori magyar történelemből (Tanulmányok)*

  Csapó Csaba , Dobszay Tamás , Varga Zsuzsanna , Zeidler Miklós , Gergely Jenő - L'Harmattan-ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola - 2006 - ISBN: 9639683213* ...tovább ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap