(x)
 1. 300 rokov v Pili?i (?túdie z minulosti a prítomnosti `ívu)*

  Gyivicsán Anna (nemzetiségkutató) (1940-) (szerk. ) -Csapucha Katalin (sajtó alá rend. ) -Piliscsév. Települési és Szlovák Kisebbségi Önkormányzat (Piliscsév) (közread. ) - Piliscsév,Települési és Szlovák Kisebbségi Önkormányzat,2002 - ISBN: 9630094541* Piliscsév - Leírás ... 1999-ben emlékeztek meg Piliscséven a helyi szlovákok letelepedésének háromszázadik évfordulójáról. A települést bemutató kötet is ennek jeg ... KELLO.HU 1373 Ft - Tárolt lap
 2. Csak az első lépés nehéz*

  Aczél Gábor , Zongor Gábor - Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - 2000 - ISBN: 9630044587* Jogtudomány , Állam- és közigazgatás ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 3. Területi és települési kutatások : Önkormányzati integráció és helyi közigazgatás*

  Somlyódyné Pfeil Edit (1964-) - Budapest,Dialóg Campus,2003 - ISBN: 9639310816* - 14194899* Dialóg Campus szakkönyvek -Területi és települési kutatások -Studia regionum 21. - önkormányzat ... A szerző egy évtized kutatásait összegzi könyvében, amelyben az önkormányzati integrációval, azon belül pedig a közigazgatás szervezeti mode ... KELLO.HU 5382 Ft - Tárolt lap
 4. Foglalkoztatási Paktum (A pápai kistérség foglalkoztatási paktumának kommunikálásával kapcsolatos információs füzet)*

  Dr. Kovács Zoltán - Pápa és Környéke Települési Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása - ...tovább ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 5. Dialóg Campus szakkönyvek : A határmentiség dimenziói (Magyarország és keleti államhatárai)*

  Baranyi Béla (1946-) - Budapest,Dialóg Campus,cop. 2004 - ISBN: 9639542202* - 02380552* Dialóg Campus szakkönyvek -Területi és települési kutatások 22. - gazdaságföldrajz ... összefüggéseit, elsősorban az etnikai dimenziók, a megyei és települési ... KELLO.HU 2985 Ft - Tárolt lap
 6. Dialóg Campus szakkönyvek : Regionális politika és közigazgatás*

  Pálné Kovács Ilona (1954-) - Budapest,Dialóg Campus,2001 - ISBN: 9639310395* - 14177986* Dialóg Campus szakkönyvek -Területi és települési kutatások -Studia regionum 14. - Közigazgatás, területi ... belüli erővonalakat. A rendszer középpontjába a települési önkormányzatokat helyezte; a települési önkormányzatok közötti korábbi ... KELLO.HU 2235 Ft - Tárolt lap
 7. Magyarország közlekedési és távközlési földrajza*

  Erdősi Ferenc (1934-) - Dobiné Dombori Piroska (ill.) -Fonyódi Valéria (ill.) - Budapest,Dialóg Campus,cop. 2005 - ISBN: 9639542210* - 14194899* Studia regionum -Dialóg Campus tankönyvek -Dialóg Campus szakkönyvek -Területi és települési kutatások 32. - földrajz ... és települési jellemzőinek térszemléletű, földrajzi szempontú elemzése ... KELLO.HU 5832 Ft - Tárolt lap
 8. Magyarország közigazgatási földrajza*

  Hajdú Zoltán (1952-) - Budapest,Dialóg Campus,cop. 2005 - ISBN: 9639542997* - 14194899* Studia regionum -Dialóg Campus tankönyvek -Területi és települési kutatások 17. - közigazgatási földrajz ... települési önkormányzati modell problematikája, vagy a közigazgatási ... KELLO.HU 5382 Ft - Tárolt lap
 9. Magyarország történeti földrajza 2. köt. :*

  Beluszky Pál (1936-) (közrem.) -Fenyvesiné Simon Ágnes (ill.) -Beluszky Pál (1936-) (szerk.) - Budapest,Dialóg Campus,cop. 2008 - ISBN: 9789637296239* - 02380552* Studia geographica -Dialóg Campus tankönyvek -Területi és települési kutatások -Studia regionum 27. - történeti földrajz ... - és települési hálózat, mezőgazdasági körzetek) felépülő térszerkezeti ... KELLO.HU 5382 Ft - Tárolt lap
 10. Ifjúságfalva*

  Szénássy Árpád - KT Kiadó Kft. - 1999 - Helytörténet , Honismeret , Települési , Egyéb ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap