(x)
 1. "65 kötet tudományos témájú mű"*

  Benedek Marcell , Lukács György , Greguss Ferenc , Csaba György , Koppány György , további kapcsolódó szerzők ... - Természettudomány , Általános természettudomány , Egyéb , Akciós könyvek , Tudományos ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 2. Kuhn és a relativizmus (Kuhn öröksége a tudományfilozófiában)*

  Binzberger Viktor (szerk.) -Fehér Márta (1942-) (szerk.) -Zemplén Gábor (1973-) (szerk.) -MTA-BME Tudományfilozófia és Tudománytörténet Kutatócsoport (rend.) -Budapesti Műszaki Egyetem. Technika- Mérnök- és Tudománytörténeti Kutatócsoport (rend.) -Budapes ti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék (rend.) -Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Társadalomismeret Intézet Filozófia és Tudo mánytörténeti Tanszék (közread.) -MTA-BME Tudományfilozófia és Tudománytörténet Kutatócsoport (közread.) - Budapest,L'Harmattan,2007 - ISBN: 9789639683853* - 17863201* Tudománytörténeti és tudományfilozófiai évkönyv 4/1. - filozófus ... és tudományfilozófiák, illetve a tudományfejlődés-elméletek nézőpontjából ... napvilágot látott A tudományos forradalmak szerkezete (legutóbb: 200221005 ... KELLO.HU 1935 Ft - Tárolt lap
 3. Értelem és történelem*

  Fehér Márta (1942-) (szerk.) -Zemplén Gábor (1973-) (szerk.) -Binzberger Viktor (szerk.) -Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Társadalomismeret Intézet Filozófia és Tudománytörténeti Tanszék (közread.) -MT A-BME Tudományfilozófia és Tudománytörténet Kutatócsoport (közread.) - Budapest,L'Harmattan,2006 - ISBN: 9639683043* - 17863201* Tudománytörténeti és tudományfilozófiai évkönyv 3.évf. 1.köt. (2006) - tudományfilozófia ... a tudománytörténet és a tudományfilozófia kapcsolatrendszerét. A két ... tudományfilozófusról, a tudomány fejlődésének vizsgálati módszereiről, az ú.n. evolúciós ... KELLO.HU 1650 Ft - Tárolt lap
 4. Szubjektív tudás - objektív tudomány (a XVI. Magyar Kognitív Tudományok Konferencia publikációinak gyűjteménye)*

  Csörgő Zoltán (szerk.) -Szabados Levente (szerk.) -A Tan Kapuja Buddhista Főiskola. Kelet-Nyugat Kutatóintézet (Budapest) (rend.) -Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Társadalomismeret Intézet Filozófia és Tudománytörténeti Tanszék (közread.) -MTA-BME Tudományfilozófia és Tudománytörténet Kutatócsoport (közread.) - Budapest,L'Harmattan,2009 - ISBN: 9789637343995* - 17863201* Tudománytörténeti és tudományfilozófiai évkönyv 6/1. - ismeretelmélet ... A Magyar Kognitív Tudományi Konferencia sorrendben tizenhatodik ... objektív tudományos ismertet. A konferenciakötetbe került filozófiai ... KELLO.HU 2250 Ft - Tárolt lap
 5. Ami hiányzik Bolyai János Appendixéből - és ami nem (a Bolyai-féle "parallela" rekonstrukciója)*

  Tanács János (1969-) - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Társadalomismeret Intézet Filozófia és Tudománytörténeti Tanszék (közread.) -MTA-BME Tudományfilozófia és Tudománytörténet Kutatócsoport (közread.) - Budapest,L'Harmattan,2008 - ISBN: 9789632361161* - 17863201* Tudománytörténeti és tudományfilozófiai évkönyv 5/1. - párhuzamossági axióma ... . A kifejezetten szakirányú érdeklődésű olvasóknak ajánlható tudománytörténeti ... KELLO.HU 1800 Ft - Tárolt lap
 6. Határmunkálatok a tudományban*

  Kutrovátz Gábor (1973-) (szerk.) -Láng Benedek (1974-) (szerk.) -Zemplén Gábor (1973-) (szerk.) - Budapest,L'Harmattan,2010 - ISBN: 9789632362397* - 17863201* Tudománytörténeti és tudományfilozófiai évkönyv 7. évf. 2. köt. (2010) - tudományközi kapcsolat ... ? A klasszikus tudományfilozófia elméleti problémának tekintette tudomány ... a tudományterületek közötti és a tudományt körülölelő határokat ... KELLO.HU 2160 Ft - Tárolt lap
 7. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának informatikai és tudományelemzési sorozata : Kis tudománymetria, nagy tudománymetria... és azon túl*

  Glänzel, Wolfgang (szerk. ) -Schubert András (1946-) (szerk. ) -Vasvári Lilian (szerk. ) -Barré, Rémi (közrem. ) - Budapest,MTAK,2001 - ISBN: 9637451056* - 02304619* A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának informatikai és tudományelemzési sorozata 8. - tudománymetria ... A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában a tudománymetriai kutatások ... el a tudománymetriával foglalkozók csoportja. -Ezért is helyénvaló ... KELLO.HU 1008 Ft - Tárolt lap
 8. Magyar tudománytörténet*

  Gazda István (1948-) - Csíky Gábor (1915-2001) (szerk.) -Gazda István (1948-) (szerk.) -Magyar Tudománytörténeti Intézet Kht. (közread.) -Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület (közread.) - Piliscsaba,Mati,2008 - ISBN: 9789639276734* - 14165368* Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára 76. - tudománytörténet ... formájában. Az első két egység a tudománytörténet-írás, valamint a tudományok felsőbb szintű oktatásának magyarországi történetét öleli fel ... KELLO.HU 1200 Ft - Tárolt lap
 9. Osiris könyvtár. : A tudományos forradalmak szerkezete*

  Kuhn, Thomas S. (amerikai tudománytörténész, tudományfilozófus) (1922-1996) - Bíró Dániel (1947-) (ford. ) -Fehér Márta (filozófus) (1942-) (utószó ) -Geréby György (szerk. ) -Kisbali László (szerk. ) - Budapest,Osiris,2002, cop. 2000 - ISBN: 9633793629* - 12198358* Osiris könyvtár. - Tudomány - Történet ... Kuhn könyve alapveto jelentoségu mu a tudományelmélet, a tudománytörténet, a tudományszociológia, sot az ismeretelmélet területén is. ... KELLO.HU 1635 Ft - Tárolt lap
 10. A tudomány egésze (a magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje)*

  Zsolnai József (1935-) - Budapest,Műszaki Kvk.,cop. 2005 - ISBN: 963164040X* Tudománypedagógia ... és a tudomány- és kutatástannak, mint a tudományos gondolkodás, kutatás ... képviselőjének a bevonásával) egy olyan kutatás- és tudománytani antológiát hozzon ... KELLO.HU 4410 Ft - Tárolt lap
 11. Tudomány és politika*

  Mosoniné Fried Judit (1948-) (szerk.) -Tolnai Márton (1946-) (szerk.) -Balogh Tamás (1965-) (közrem.) - Budapest,Typotex,2008 - ISBN: 9789632790053* - 20600046* Tudomány & ... - tudománypolitika ... A tudomány és a politika ellentmondásos kapcsolatrendszerét ... és elkötelezettségektől mentesen. A kötet olyan kérdéseket érint, mint a tudomány ... KELLO.HU 2610 Ft - Tárolt lap