(x)
 1. Útkeresők (MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve, 1992)*

  Sik Endre , Boross Anna , Török Gyöngyvér , Tóth Judit , Bőhm Antal , további kapcsolódó szerzők ... - MTA Politikai Tudományok Intézete - 1993 - ...tovább ANTIKVARIUM.HU - Tárolt lap
 2. Út a kozmikus rendszerekhez (rendszerszemlélet, rendszerszervezés, gyakorlat)*

  Válóczy István - Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány (közread.) - [Veszprém],Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány,2012 - ISBN: 9789638822284* rendszerszervezés ... Több évtizedes mérnöki munka és kutatás eredményezte azt a szakmai tapasztalatot, amelyből létrejöhetett a jelen kötet: ebben a szerző a ren ... KELLO.HU 1875 Ft - Tárolt lap
 3. Időlét és halálpillanat (kultúrbölcseleti írások)*

  Garaczi Imre (1957-) - Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány (közread.) - [Veszprém],Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány,2008 - ISBN: 9789638705686* erkölcsfilozófia ... A társadalomfilozófus szerző tanulmánykötetében az európai kultúra különböző vonulatainak filozófiai elemzésére tesz kísérletet. A Filozófia ... KELLO.HU 1351 Ft - Tárolt lap
 4. Portugália és Spanyolország (történelem és politika a 20. században)*

  Szilágyi István (1950-) - Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány (közread.) - Veszprém,Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány,2006 - ISBN: 9638705612* Egyetemes történelem, 20. sz. ... Kilenc, 2002 és 2005 között íródott tanulmányt tartalmaz a kötet, melyek a két ibériai-félszigeti ország 20. századi történelmébe, társadalm ... KELLO.HU 1351 Ft - Tárolt lap
 5. A nemzettel Európában (nemzetpolitikai írások)*

  Garaczi Imre (1957-) - Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány (közread.) - Veszprém,Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány,2006 - ISBN: 9638705620* politikai filozófia ... A filozófiatörténész szerző tanulmánykötetében a 20. századi magyar történelem és a nemzeti sors történet- és kultúrfilozófiai értékeinek el ... KELLO.HU 1350 Ft - Tárolt lap
 6. Zarathustra és Viktor Eremita (esszék és tanulmányok)*

  Gyenge Zoltán (1962-) - Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány (közread.) - Veszprém,Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány,2006 - ISBN: 9638705639* , 9789638705631* filozófus ... Gyenge Zoltán a 19. század két teljesen besorolhatatlan gondolkodójának életművét, Nietzche és Kierkegaard gondolatait állítja párhuzamba. M ... KELLO.HU 1351 Ft - Tárolt lap
 7. Mi a Nyugat? (atlantizmus és integráció)*

  Garaczi Imre (1957-) (szerk.) -Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány (közread.) - Veszprém,Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány,2007 - ISBN: 9789638705655* politikai filozófia ... A veszprémi Pannon Egyetem Bölcsészkarának társadalomtudományok és európai tanulmányok tanszéke 2006. december 12-én Mi a Nyugat? címmel műh ... KELLO.HU 2250 Ft - Tárolt lap
 8. Közigazgatás és választások*

  Agg Zoltán (1957-) - Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány (közread.) - Veszprém,Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány,2011 - ISBN: 9789638822239* közigazgatás ... Két, ma különösen aktuális témával foglakozik Agg Zoltán kötete: az alkotmányos közigazgatással és a választásokkal. A vékonyka könyvben sze ... KELLO.HU 1500 Ft - Tárolt lap
 9. A társadalom felébredése az agóniából (új társadalomelmélet és új jövőmodellek)*

  Varga Csaba (1946-) - Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány (közread.) - [Veszprém],Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány,2011 - ISBN: 9789638822260* társadalomelmélet ... A szociológus szerző új kötetének bevezetőjében felteszi a kérdést: a jelenlegi megakrízisek már írják a földgolyó halotti bizonyítványát? A ... KELLO.HU 1935 Ft - Tárolt lap
 10. Az utószó jogán (filozófiatörténeti tanulmányok)*

  Csejtei Dezső (1951-) - Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány (közread.) - Veszprém,Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány,2012 - ISBN: 9789638822253* filozófiatörténet ... A frappáns cím Csejtei Dezső, a Szegedi Tudományegyetem filozófiaprofesszorának tanulmányait takarja, amelyek az elmúlt három évtizedben szü ... KELLO.HU 1875 Ft - Tárolt lap
 11. Korszellem és műalkotás (művészetelméleti és morálbölcseleti írások)*

  Garaczi Imre (1957-) - Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány (közread. ) - Veszprém,Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány,2004 - ISBN: 9632166094* művészetelmélet ... Garaczi Imre művészet-, illetve művelődéstörténeti, továbbá lélektani, esztétikai, valamint morálbölcseleti összefüggésben világítja meg a k ... KELLO.HU 1351 Ft - Tárolt lap